Examinering is van ons allemaal

Examinering_is_van_ons_allemaal_Albeda_College

01 mei 2020

Het college Sociaal en Pedagogisch Werk van Albeda en CINOP hebben samen gebouwd aan een nieuwe examenorganisatie en aan het professionaliseren van deze examenorganisatie. In korte tijd is er veel werk verzet en een mooi resultaat geboekt: een opnieuw ingerichte examenorganisatie in zeven maanden tijd.

Kiezen van een nieuwe structuur

Het traject begon met het maken van een keuze voor een nieuwe structuur van de examenorganisatie. Een werkgroep met een diverse afvaardiging van het college heeft deze keuze gemaakt. Vervolgens is gewerkt aan verder uitwerken van deze nieuwe structuur (verantwoordelijkheden, taken, etc.) en aan het professionaliseren van de betrokkenen.

CINOP heeft veel expertise op het gebied van examinering en weet wat er moet gebeuren om zo’n verandering succesvol van de grond te krijgen.

Edith Wortel, directeur Albeda College Sociaal & Pedagogisch Werk

Aanpak: projectmatig en integraal

Om goede ondersteuning te bieden zijn we projectmatig en integraal te werk gegaan. Voor de projectmatige aanpak is een evaluatie gemaakt van de startsituatie, een plan van aanpak opgesteld, een stuurgroep gevormd, tussentijdse evaluaties gehouden en is er regelmatig afgestemd met de interne projectleider en projectleider van CINOP. Tot slot heeft CINOP op verzoek van het college een eindevaluatieverslag geschreven met de bereikte resultaten en aanbevelingen voor vervolg.

We hebben voor CINOP gekozen omdat CINOP met een goed doordacht, integraal plan van aanpak kwam en bekend staat om haar expertise op het gebied van examinering.

Edith Wortel, directeur Albeda College Sociaal & Pedagogisch Werk

Resultaat

In de evaluatie gaf de directie aan dat de afgesproken resultaten bereikt zijn en dat er veel werk in korte tijd is verzet. Namelijk:

  • Taken en rollen zijn verhelderd;
  • De examencommissie is opnieuw samengesteld en de onafhankelijke positie ervan is versterkt;
  • De rol van teams in het examenproces is versterkt;
  • Er is een grotere betrokkenheid van alle teamleden;
  • De positie van de examenleiders is verbeterd in de onderwijsteams;
  • De examenadministratie wordt dichterbij de teams georganiseerd;
  • Het kwaliteitsbewustzijn is gegroeid.

Door CINOP en de samenwerking met het college heeft deze verandering de aandacht gekregen die het nodig heeft. CINOP gaf tijdig aan wat er moest gebeuren. Daarmee hebben we in korte tijd veel kunnen realiseren.

Edith Wortel, directeur Albeda College Sociaal & Pedagogisch Werk

Klaar voor de toekomst

Met de bewustwording en professionalisering is voor de medewerkers een basis gelegd om zelfstandig, gefundeerde keuzes te gaan maken. Met de nieuwe examenorganisatie, de professionalisering en de plannen voor vervolg is een stevige basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van de examenorganisatie.

Meer weten?

Wil jij je organisatie ook verbeteren op het gebied van examinering en aan de slag met het professionaliseren van je medewerkers? Lees meer over examinering of neem contact met ons op.