Curio: project Examinering, certificering en diplomering voor 12-67 jaar

Een leven lang ontwikkelen bij Curio
Een leven lang ontwikkelen bij Curio

15 mei 2020

Curio (voorheen ROC West Brabant) heeft haar koers voor de toekomst uitgewerkt. Curio richt zich op een leven lang ontwikkelen voor 12- tot 67-jarigen in West-Brabant. Een van de bijbehorende projecten is examinering, certificering en diplomering (ECD) voor het vo, vavo en mbo. CINOP maakt samen met medewerkers van Curio onderdeel uit van het projectteam dat werkt aan de implementatie van ECD in augustus 2020.

Extra inzet in corona-tijd

In deze hectische tijden zetten we ons extra in voor Curio. Daarmee creëren we ruimte bij de medewerkers van Curio om in corona-tijd de benodigde aanpassingen in examinering mogelijk te maken, èn voortgang te blijven maken op implementatie van het project ECD.

Aanpak

CINOP vervult de rol van gespreksleider en kritische meedenker in bijeenkomsten met managementteams, het strategisch collectief en examencommissies. Daarnaast bestaat de bijdrage concreet uit:

  • het opstellen van (beleids-)documenten;
  • het begeleiden van werkgroepen;
  • het opstellen van procesbeschrijvingen en rolbeschrijvingen;
  • het kritisch reflecteren op opgeleverde stukken;
  • het informeren en professionaliseren van betrokkenen.

Dankzij de deskundige ondersteuning en inzet van CINOP zijn wij in staat geweest een unieke examenorganisatie, waarin diverse onderwijsvormen zijn samengebracht, te ontwerpen en in te richten. Wij zijn klaar voor de toekomst.

Emmy Bakker, directeur Curio voedsel, groen en gastvrijheid en projectleider ECD

Digitaal handboek ECD

Het projectteam ECD wil het digitale handboek ECD in 2020 opleveren. In dit handboek zijn de procesbeschrijvingen voor de examenprocessen opgenomen met formats, werkinstructies en andere onderliggende documenten. De basis voor dit digitale handboek ligt in de zogenaamde ‘Procesarchitectuur Examinering’. Dit is een digitale tool waarin handreikingen zijn opgenomen die door mbo-instellingen kunnen worden gebruikt in het zorgen en borgen van goede examinering.

Nieuwe strategische koers

Met de bijdrage van CINOP heeft Curio de gewenste stappen kunnen zetten in het realiseren van haar nieuwe strategische koers. De Raad van Bestuur heeft besloten om vanaf augustus 2020 te gaan werken conform het vastgestelde handboek ECD en de bijgestelde examenorganisatie.

Waarom CINOP?

Curio koos voor CINOP vanwege goede ervaringen vanuit eerdere trajecten samen met onze brede expertise op ECD bij verschillende andere onderwijsinstellingen (MBO Raad, VO Raad en SPV).

Meer weten over examinering, certificering en diplomering?