Het implementeren van goed bestuurssystemen in ho instellingen in Mali

Cinop global mali

16 april 2019

Verbetering van de efficiëntie en effectiviteit van het onderwijsbeleid en de financiering door de inschrijving van studenten zichtbaar te maken via het online systeem ‘Campus Mali’.

In 2014 werd de hoger onderwijs- en onderzoekssector in Mali geconfronteerd met verschillende uitdagingen die van invloed zijn op de efficiëntie en effectiviteit van hogeronderwijsinstellingen. Een van de meest in het oog springende uitdagingen was het gebrek aan betrouwbare informatie over het aantal studenten dat zich bij deze instellingen heeft ingeschreven.

De aantallen die beschikbaar waren voor het Malinese ministerie van Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek waren veel niet bestaande studenten. De overheid en onderwijsinstellingen moeten kunnen vertrouwen op een systeem dat nauwkeurige, duidelijke en tastbare resultaten van de inschrijvingen van studenten oplevert.

Duidelijkheid over deze cijfers stelt de overheid en de instituten in staat om meer grip te krijgen op de financiële financiering en om goed onderbouwd beleid te plannen, te ontwikkelen en uit te voeren. Om het systeem weer betrouwbaar te maken, heeft CINOP het project ‘Campus Mali’ uitgevoerd. Op dit moment is de uitvoering van het project in de laatste fase met alle huidige studenten die via het Campus Mali systeem zijn ingeschreven.

Cinop global mail(1)

CINOP sloot zich aan bij de Afrikaanse Universitaire Vereniging, de Claude Bernard Lyon University, Cocktail Office SARL en YES Inc. Mali om deze doelstellingen te bereiken en een nieuw administratief systeem te realiseren in alle Malinese instellingen voor hoger onderwijs. Dit nieuwe systeem heet ‘Campus Mali’ en verplicht huidige en toekomstige studenten om zich online in te schrijven voor hun studie.

Dit managementinformatiesysteem is op maat gemaakt voor de Malinese context en heeft adequaat ingespeeld op de uitdagingen die zich aandienden. Mensen moesten niet alleen actief worden overtuigd om zich online in te schrijven, maar moesten ook toegang hebben tot het internet. Daarnaast zorgde de algemene voorkeur in Mali voor het gebruik van mobiele telefoons voor een internetverbinding ervoor dat dit medium een mogelijkheid moest worden voor gebruik op Campus Mali.

De flexibiliteit van CINOP is het sleutelwoord om onze samenwerking in dit project, dat gestructureerd werd met het PADES-project van de Wereldbank, te beschrijven. CINOP heeft actief gewerkt aan het verbeteren van de coördinatie en synergie tussen de twee projecten die het Malinese hoger onderwijs echt ten goede kwamen.

Bakary Cissé, projectcoördinator in Mali

Op dit moment is de uitvoering van het project in de eindfase met alle huidige studenten die via het Campus Mali systeem zijn ingeschreven. In het begin van het project werd gedacht dat er 150.000 studenten ingeschreven waren in het hoger onderwijs, nu weten we dat 85.000 studenten een nauwkeuriger aantal is. Deze drastische daling van het werkelijke aantal studenten verzekerde de overheid van een financiële besparing van 7,5 miljoen euro. Het Malinese ministerie van Financiën heeft het project Campus Mali gefeliciteerd met de uitvoering en resultaten.

CINOP heeft het vereiste informatiebeheersysteem ontworpen en geïmplementeerd dat voldoet aan de eisen van elke instelling. We hebben het bestuur van de hele sector gemoderniseerd, met name door de productie van betrouwbare gegevens en indicatoren voor een beter beheer.

Bakary Cissé, projectcoördinator in Mali

Wilt u meer weten over deze Malinese casus of over de implementatie van goed bestuur in het onderwijs in het algemeen?

Gerelateerde artikelen

Sluitingsceremonie van project ‘versterking van de capaciteit van vier landbouwhogescholen in Ghana’

Inhuldiging van de rechtswinkel van de University of Legal and Political Sciences of Bamako (USJPB) in Mali

Workshops ter versterking van de samenwerking tussen de Colombiaanse nationale opleidingsdienst en de beroepssector