Eerste flitsbezoeken nieuwe stijl ROC Midden Nederland uitgevoerd!

ROC Flitsbezoeken CINOP
ROC Flitsbezoeken CINOP

28 mei 2018

ROC Midden Nederland heeft in samenwerking met CINOP een training ontwikkeld over het uitvoeren van korte lesobservaties en het voeren van een informeel collegiaal gesprek over opvattingen en overtuigingen van docenten.

Hoe vaak hoor je docenten niet zeggen dat er in hun team te weinig wordt gesproken over waar het écht om gaat? De behoefte om gezamenlijk ervaringen van lesgeven en het daarbij betrekken van studenten te bespreken, is aanwezig. En toch lukt het niet altijd om dit voor elkaar te krijgen. ROC Midden Nederland speelt hier op in door het Flitsbezoek nieuwe stijl te introduceren. Het is een eenvoudige en snelle manier om een beeld te vormen van wat er in de klas gebeurd om hier vervolgens met elkaar over in gesprek te gaan. Het Flitsbezoek nieuwe stijl wordt gekenmerkt door een korte lesobservatie in de klas (slechts 3-5 minuten!) door docent of opleidingsmanager. De observator geeft de docent terug wat hij heeft gezien gericht op de interactie met studenten, didactiek en/of klassenmanagement. Dat wat de observator heeft gezien in de klas dient als inspiratie voor een reflectieve vraag. Kort na de lesobservatie komt de observator op een informele manier terug op de reflectieve vraag. In zowel de observatie als het gesprek gaat het nadrukkelijk niet om het handelen van de docent te beoordelen, maar om opvattingen en ideeën over de algemene lespraktijk te delen. Vragen kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op de overwegingen om voor een bepaalde werkvorm te kiezen vanwege van de samenstelling van studenten in de klas. Het kan ook gaan over de keuzes om studenten een rol te geven in de afronding van lessen.

Training Flitsbezoeken nieuwe stijl

De ROC Academie van ROC Midden Nederland heeft in samenwerking met CINOP een training van twee dagdelen ontwikkeld voor het uitvoeren van de Flitsbezoeken nieuwe stijl. De eerste groep heeft in mei het laatste dagdeel gevolgd. Tussen de twee bijeenkomsten in hebben de deelnemers verschillende flitsbezoeken uitgevoerd. Zij (en de geobserveerde docenten!) bleken erg enthousiast over de verkregen inzichten. Als trainer kan je zoveel vertellen als je wilt, maar docenten en opleidingsmanagers zullen het zelf moeten ervaren. En dat is gelukt! Uit deze eerste groep komen een aantal succesfactoren naar voren voor het vervolg:

  • Duidelijke communicatie over het niet beoordelende karakter van de flitsbezoeken en de werkwijze is van belang. Doe dit kort voorafgaand aan de eerste bezoeken.
  • Blijf weg bij het oordelen en houd vast aan het feitelijk observeren.
  • Stel één reflectieve vraag.
  • Een uitnodigende reflectieve vraag formuleren is van groot belang voor het gesprek. Je kunt je vraag achteraf ook toetsen bij de betreffende docent door te vragen hoe hij of zij deze heeft ervaren.
  • Een nieuwsgierige en open houding van de observator draagt bij aan een goed gesprek.

Ervaringen

Een aantal reacties van deelnemers uit de eerste groep: “Je ziet heel veel ondanks de beperkte tijd, er is veel gespreksstof!”, “Leuk dat ’t echt over onderwijs gaat”, “Je leert hierdoor veel van je collega’s en krijgt inzicht in hun visies’ en “Leuke en inspirerende gesprekken met collega’s.”

Flitskaart

De ROC Academie heeft de Flitskaart ontwikkeld om de observator te helpen. Nieuwsgierig? Neem contact op!

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op

Gerelateerde artikelen