Een verkenning naar de gewenste flexibiliteit bij Zone.college met de FlexTool

Een verkenning naar de gewenste mate van flexibiliteit bij Zone.college

30 augustus 2021

Met de FlexTool heeft Zone.college de visie op flexibel onderwijs onderzocht en ontwerpprincipes verkend. Er is een gemeenschappelijk beeld ontstaan van flexibel onderwijs en de contouren die wenselijk zijn voor Zone.college om de diverse doelgroepen te kunnen bedienen. De projectresultaten vormen input voor het ontwikkelen van beleid op flexibilisering. De wens is er om flexibel onderwijs te ontwikkelen in het nieuwe schooljaar.

Voldoen aan wensen van brede doelgroep

Zone.college wil graag voldoen aan de wensen van hun diverse doelgroepen. Zowel op het gebied van organisatorische flexibiliteit als ook inhoudelijke flexibiliteit. Samen met de projectgroep van Zone.college zijn we tot een gemeenschappelijk beeld van flexibel onderwijs gekomen, hebben we geïnventariseerd welke ambities er op dit vlak zijn en hoe flexibel onderwijs er uit zou kunnen zien.

De inzet van CINOP heeft ervoor gezorgd dat we op een praktische en gestructureerde manier het gesprek gevoerd hebben over flexibel onderwijs en zo tot een gezamenlijk beeld zijn gekomen. De begeleiding was fijn.

Accountmanager Zone.college

FlexTool

De onderwijsvisie en de ontwerpprincipes voor modulair onderwijs, toegespitst op Zone.college, zijn verkend met concrete stappen uit de FlexTool. Er was een projectgroep aangesteld om dat te doen, maar tijdens het project zijn de onderwijsteams en het werkveld erbij betrokken. Zone.college gaf aan dat vaak gedacht wordt dat iedereen weet wat flexibel onderwijs is en dat ook iedereen flexibel onderwijs wil. Het project leverde het inzicht op dat dat niet zo is en dat het goed is om de verschillende vormen van flexibel onderwijs te verkennen en een gezamenlijk beeld hiervan te vormen. Het project resulteerde in een gedragen beeld van de mogelijkheden van modulair onderwijs voor Zone.college en hun partners.

De FlexTool is een zeer praktisch instrument. De stappen geven een mooi inzicht in het proces van flexibilisering en bieden handvatten om het gesprek te voeren over modulair onderwijs.

Accountmanager Zone.college

Meer weten over flexibel onderwijs?

Heb je behoefte aan overzicht in het ontwerpproces van flexibel onderwijs en ben je op zoek naar concrete opdrachten waar een team direct zelf mee aan de slag kan? Dan is de FlexTool iets voor jou! De handleiding FlexTool kan worden afgenomen in combinatie met een leergang, training of maatwerktraject.

Meer lezen over flexibel onderwijs

Landstede werkt met FlexTool aan gemeenschappelijke taal rondom flexibel onderwijs

Een nieuw kwalificatiedossier: knelpunt of kans? – Artikel MBO krant

Ontwikkelpartners FlexTool aan het woord | In gesprek met ROC Nijmegen