Duurzame inzetbaarheid in het MKB op de kaart

Cinop logo mkb nederland
Cinop logo mkb nederland

06 februari 2019

Om ondernemers te stimuleren stelde het ministerie van SZW 5 miljoen euro beschikbaar voor het programma ‘Duurzame Inzetbaarheid in het MKB’ dat in 2015 van start ging. MKB Nederland voert het programma uit. CINOP was betrokken bij de implementatie en monitoring.

Fase 1 afgerond

De eerste fase is inmiddels succesvol afgerond: in totaal zijn 1.000 mkb-bedrijven geadviseerd over de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. CINOP heeft gezorgd voor de inrichting van het project, de selectie van convenantpartners en de monitoring van de trajecten binnen de mkb-bedrijven. Gedurende het project hebben wij de deelnemende bedrijven op de voet gevolgd. Daarvoor is onder andere een op maat gemaakt webbased registratie-en-monitoringsysteem ontwikkeld.

Fase 2 gestart

De tweede fase liep tot en met augustus 2018. Ook nu had CINOP weer een belangrijke rol in de monitoring. Met een digitaal systeem werd voor alle bedrijven de meest voorkomende problemen op het terrein van duurzame inzetbaarheid in kaart gebracht, hoe zij hier aan werken en wat zij hiermee hopen te bereiken.

Publicatie

In de publicatie ‘Eindverslag fase 1: Duurzame inzetbaarheid in het midden- en kleinbedrijf’ is inzichtelijk gemaakt welke bedrijven er in de eerste fase hebben deelgenomen, op welke manier ze aan de duurzame inzetbaarheid hebben gewerkt, welke ontwikkeling de bedrijven hebben doorgemaakt en wat de opbrengsten hiervan zijn. De publicatie vindt u hier.

Meer informatie

De AOW-leeftijd loopt steeds hoger op en de beroepsbevolking vergrijst.Hoe houd je mensen tot hun pensioen fit voor de arbeidsmarkt? CINOP is betrokken bij verschillende projecten in het kader van duurzame inzetbaarheid.