Docenten van ROC Aventus bepalen visie op Burgerschap met praktijkdilemma’s

Bumpy moments cinop

13 april 2021

Docenten komen binnen Burgerschapsonderwijs met veel dilemma’s in aanraking die een handelingskeuze vragen. Zoals: Wanneer is een mening van een student nog acceptabel? ROC Aventus vroeg CINOP om burgerschapsdocenten handvatten te geven om met deze praktijkdilemma’s om te gaan. Resultaat: docenten weten nu hoe ze op een constructieve manier met studenten in gesprek kunnen gaan over gevoelige thema’s. Daarnaast werd de lerende cultuur onder burgerschapsdocenten versterkt door te reflecteren en ervaringen uit te wisselen.

Bumpy moments methodiek: verken jouw pedagogisch en didactisch handelen

Middels intervisie onderzochten docenten in verschillende sessies ieders praktijkdilemma’s. Hiervoor werd de Bumpy Moments methodiek gebruikt. Onder begeleiding van CINOP bespraken docenten het dilemma in relatie tot pedagogisch en didactisch handelen: welke keuze maakte je? Welke alternatieven had je? Wat past bij jou? Door op praktijkdilemma’s te reflecteren, werden docenten zich bewust van hun pedagogische visie. Weten hoe je als docent naar de student-docent-relatie kijkt, biedt houvast in het omgaan met volgende praktijkdilemma’s.

“Nu weet ik vanuit welke visie ik wil handelen in mijn lessen en is mijn handelingsrepertoire uitgebreid.” – burgerschapsdocent ROC Aventus

Leren van en met elkaar

Docenten maakten door het traject kennis met verschillende pedagogische visies. Daardoor leerden ze verschillende aanpakken om in te zetten tijdens ingewikkelde lessituaties. Docenten weten nu hoe ze op een constructieve manier met studenten in gesprek kunnen gaan over gevoelige thema’s.

“Dit traject van CINOP heeft me concrete tools geboden om met botsende meningen van studenten tijdens de les om te gaan.” – burgerschapsdocent ROC Aventus

De deelnemende docenten kwamen vanuit verschillende opleidingen. Deze samenwerking maakte dat docenten zich bewust werden van hun eigen ontwikkeling als burgerschapsdocent: wat doe ik al goed? Op welke vlakken wil ik me ontwikkelen? Wat kan ik van mijn collega’s leren?

Blijven ontwikkelen

Het reflecteren en uitwisselen van ervaringen heeft de lerende cultuur onder burgerschapsdocenten op Aventus versterkt. Zo integreren docenten nu structureel lesbezoeken en intervisie in hun werk. Op deze manier blijven de docenten ook na het traject zichzelf ontwikkelen.

CINOP’s geleerde lessen: laat ruimte voor de leervraag

We startten dit traject met het ophalen van de leervragen van de deelnemers. Docenten gaven vervolgens aan naast intervisie ook onderwijs te willen ontwikkelen. Samen met Aventus konden we vervolgens de sessies op maat inrichten door Design Thinking toe te passen. Op deze manier werkten we toe naar een optimaal resultaat voor zowel de deelnemers als de school.

Meer weten over de Bumpy Moments methodiek?

Het uitwisselen en reflecteren met collega’s van andere opleidingen biedt nieuwe inzichten en waardevolle connecties. Wil jij onderzoeken hoe dit traject vorm kan krijgen op jouw school? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Meer informatie

Lees of bekijk ook: