De Leven Lang Leren labs

Minister leven lang leren labs CINOP

20 mei 2019

In opdracht van het ministerie van OCW gingen in 2018 onder leiding van CINOP ruim honderd volwassenen in negen regionale Leven Lang Leren Labs aan de slag. Zij gingen op onderzoek uit: Wat is er nodig om scholing en onderwijs te volgen tijdens hun loopbaan? Waar lopen zij zélf tegenaan? Wat kan en moet er volgens hen beter?

Hoewel Nederland het best goed doet op het gebied van leven lang leren en ontwikkelen, blijven vooral volwassenen met een praktische opleiding hierbij achter. Voor het ministerie van OCW heeft het prioriteit om een leven lang ontwikkelen ook voor deze groep aantrekkelijk te maken. Om te achterhalen welke ideeën  volwassenen hier zelf over hebben werkte CINOP op negen plaatsen in Nederland met hen aan voorstellen om een leven lang leren voor volwassenen leuk en aantrekkelijk te maken.

Minister leven lang leren labs CINOP

Onze aanpak

De Leven Lang Leren Labs bestonden uit drie bijeenkomsten en hadden een mix aan op laagdrempelige wijze informatie zenden en ophalen (infographics en filmpjes), dynamische werkvormen en oefeningen en tools. De bijeenkomsten hadden een hoog doe-gehalte. De negen groepen hebben hun voorstellen aan de minister van OCW gepresenteerd tijdens een druk bezochte slotmanifestatie in december 2019.

 De voorstellen zijn in een  brochure geclusterd naar drie thema’s: ‘Leren en weer werken’, ‘Volwassenenonderwijs op maat’ en ‘Levensloop en loopbaanloket’. De gemene deler? Laagopgeleide volwassenen hebben behoefte aan toegankelijk en persoonlijk onderwijs en aan een ‘leven lang leren loket’ waar ze terecht kunnen met hun vragen over leren: een plek waar vooral oog en waardering is voor de talenten van de leergierige volwassene.

Mijn beeld van tevoren: werken met een groep mensen uit verschillende hoedanigheden en met verschillende insteek, om samen je kennis te willen verbreden. In de vorm van een denktank, met iemand die dat als cursusleider zou begeleiden. Tot nu toe komen de bijeenkomsten goed overeen met dit beeld.

Deelnemer aan de Leven Lang Leren labs

#lerenmetimpact:

De Leven Lang Leren Labs zijn een mooie stap vooruit in het vormgeven van een leven lang leren voor volwassenen. De voorstellen nodigen uit om opgepakt te worden: door het ministerie, door gemeenten, door onderwijspartijen en andere maatschappelijke organisaties. Bij een aantal ideeën is dat concreet al het geval: de leerwerkloketten gebruiken de voorstellen om na te denken over hun dienstverlening. De voorbeelden inspireren om op een andere manier naar ons huidige volwassenenonderwijs te kijken en het gesprek hierover voort te zetten. Maar vooral: om uit te werken en aanzet te geven tot een leven lang leren – voor iedereen.

Ik krijg ook veel vragen uit mijn omgeving, over de mogelijkheden, en dat je een opleiding kunt volgen als je volwassen bent. Het moet makkelijker gemaakt worden om dit soort keuzes te maken gedurende je leven. Op je 60e wil je misschien andere dingen dan toen je 20 was. Je blijft je hele leven lang leren.

Deelnemer aan de Leven Lang Leren labs

Waarom CINOP?

 CINOP is een expert  wat betreft een leven lang leren en opleiden. We hebben veel ervaring met opzetten en begeleiden van inspirerende en innovatieve trajecten met aandacht voor empowerment van deelnemers en het creëren van een vertrouwend/veilig klimaat. Door onze ervaring kennen we de doelgroep van laagopgeleide volwassenen en hun diversiteit aan achtergronden, culturen, onderwijservaringen, motieven en attitudes.

Meer weten over de voorstellen? Download de rapportage of bekijk de factsheet.