De Ambachtsacademie

Ambachtsacademie cinop

28 februari 2019

In 2018 heeft CINOP voor AmbachtNederland de Ambachtsacademie ontwikkeld: een praktijkgerichte vorm van opleiden voor vakmensen. De ambachtseconomie kampt al jaren met een tekort aan instroom van nieuwe vakmensen. Denk bijvoorbeeld aan glazenier, goud- en zilversmid, haarwerkspecialist, of keramist. Dit komt o.a. door een sterke focus op de kenniseconomie en verwaarlozing van de maakindustrie. Maar ook door opleidingsstructuren die onvoldoende passen bij de dynamiek en het karakter van de ambachtelijke beroepen. De noodzaak voor een nieuw opleidingsconcept was dus hoog: het voortbestaan van de sector hangt er vanaf.

De Ambachtsacademie is opgezet als antwoord op deze ontwikkelingen. En het werkt: sinds de oprichting zijn zo’n 19 opleidingen voor ambachten aangesloten bij de academie. Daarbij zijn er momenteel al meer dan 70 mensen ‘in de leer’ bij een ervaren ambachtsman of vrouw.

Aanpak en resultaat

Samen met een expertgroep hebben we eerst heldere uitgangspunten geformuleerd. Vervolgens heeft CINOP het concept van de Ambachtsacademie kort en bondig uitgeschreven, als basis voor het feitelijke ontwerp en de bouw. Vervolgens zijn we samen met AmbachtNederland aan de slag gegaan:

  • We hebben formats en basisproducten ontwikkeld
  • Vervolgens is ambacht-specifieke inhoud ontwikkeld
  • Tot slot hebben we het ontwikkelings- en bouwproces aangestuurd.

Tevens werd gewerkt aan de volgende generieke activiteiten:

  • ontwikkeling van een norm voor leermeesters;
  • ontwikkeling van een elektronische leeromgeving met gebruikmaking van Moodle;
  • ontwikkeling van een kwaliteitsbeleid en –handboek.

We zijn trots op het resultaat: in de ambachtsacademie is sprake van een goede match tussen leermeester en leerling. Er is een klik met de beroepstrots en ruimte voor de ambitie om dromen te realiseren. Het gaat om doen, uitproberen, samenwerking en uithoudingsvermogen. Dat is leren met impact! En dat tonen de deelnemers dagelijks in de praktijk.

CINOP is een hele goede partner om in korte tijd, samen met de vakmensen uit de praktijk, te zorgen dat het opleidingsprogramma inhoudelijk klopt, om formats te maken en om een elektronische leeromgeving in te richten.

Yvonne de Ruijter, directeur Stichting Ambacht Nederland

Waarom CINOP?

AmbachtNederland heeft voor CINOP gekozen vanwege onze deskundigheid op het gebied van leren en ontwikkelen in de arbeidsmarkt. Het project ‘De Ambachtsacademie’ is een mooi voorbeeld van hoe je opleidingsconcepten kunt realiseren in directe relatie met de arbeidsmarkt. En tegelijk is het een voorbeeld van hoe professionalisering in de praktijk gerealiseerd kan worden, met een heel erg flexibele onderwijskundige basis.

Meer weten over de Ambachtsacademie? Kijk op www.ambachtnederland.nl en kijk op https://www.ambachtnederland.nl/de-ambachtsacademie-beeld wat de deelnemers er van vinden! Lees ook de blog van CINOP-directeur Huub Dekkers over de Ambachtsacademie.

Gerelateerde items