Curriculumvernieuwing bij het Groene Lyceum

Cinop groene lyceum

29 juli 2019

Het Groene Lyceum is een doorlopende leerlijn van het vmbo naar het mbo gericht op doorstroom in het hbo. Het curriculum van het Groene Lyceum moest door veranderende wetgeving herijkt worden van 5 naar 6 jaar. Daarnaast wilde het Groene Lyceum graag een flexibeler curriculum, bijvoorbeeld door leerlingen de mogelijkheid te geven alsnog in 5 jaar de leerroute te doorlopen. Maar hoe kom je tot een flexibel programma en studiewijzer? Hoe richt je de examinering in? En hoe zorg je dat docenten goed genoeg toegerust zijn om te kunnen differentiëren? CINOP heeft het Het Groene Lyceum hierbij geholpen.

Plan van aanpak

Vanuit het Groene Lyceum was voor het herijken van het curriculum een projectleider en projectgroep aangesteld. De projectgroep was verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de studiewijzers, toetswijzers, Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA’s) en examenplannen. CINOP heeft de projectleider ondersteund bij het maken van een plan van aanpak met hierin opgenomen:

  • hoe te komen tot een flexibel curriculum;
  • organisatie en voorbereiding van verschillende bijeenkomsten voor de projectleden;
  • implementatie en borging van het curriculum.

Ontwikkelen van persona’s en profielen

Een rode draad in het ontwikkelproces was het denken en werken met persona’s. Dit zijn profielen van verschillende typen studenten met uiteenlopende kenmerken en wensen. Van hieruit kunnen verschillende studentbehoeften worden afgeleid. Zo heb je bijvoorbeeld het profiel van de leerling die de extra tijd wil benutten om extra vakken te doen, of de leerling die juist zo snel mogelijk het diploma wil behalen. Deze persona’s worden gebruikt om te komen tot verschillende keuzemogelijkheden in een flexibel curriculum. De keuzemogelijkheden hebben bijvoorbeeld impact op het tempo, de inhoud, de examinering maar ook de voorlichting.

CINOP wees ons op zaken waar we van tevoren niet aan hadden gedacht. Bijvoorbeeld dat flexibilisering ook impact heeft op de communicatie naar studenten of de professionalisering van personeel.

Ingrid Copinga Wollerich, Adviseur onderwijs & kwaliteit + projectleider vernieuwd curriculum het Groene Lyceum

Implementatie vernieuwd curriculum

Op basis van de persona’s lag er aan het einde van het schooljaar (2019) een plan van aanpak voor de curriculumvernieuwing, waren er studiewijzers, toets (PTA’s) en examenplannen ontwikkeld, en lag er een plan voor implementatie en borging. Na de zomer (schooljaar 2019-2020) wordt het curriculum volgens planning geïmplementeerd, onder andere door docenten te professionaliseren. Ook hierbij gaat CINOP het Groene Lyceum ondersteunen.

Het was prettig om samen te werken met CINOP. Wij hadden zelf de kennis over de specifieke opleiding en CINOP had kennis over hoe je tot een goed plan komt als het gaat om curriculumvernieuwing.

Ingrid Copinga Wollerich, Adviseur onderwijs & kwaliteit + projectleider vernieuwd curriculum het Groene Lyceum

Meer weten over het project en wat wij voor je organisatie kunnen betekenen in de vormgeving van flexibel onderwijs in doorlopende leerroutes?

Gerelateerde artikelen

Ontwikkelpartners FlexTool aan het woord | In gesprek met ROC Nijmegen

Klaar voor morgen! Inspiratie en praktijkvoorbeelden voor breed opleiden op niveau 2

Van denken naar DOEN met de FlexTool – Artikel Vakblad Profiel