CINOP begeleidde KION, HAN en ROC Nijmegen naar duurzaam innovatienetwerk ‘KEI’

Ondertekenen samenwerkingsovereenkomst KEI
Ondertekenen samenwerkingsovereenkomst KEI

12 december 2019

Onderwijs en kinderopvang in de regio Nijmegen gaan hun krachten bundelen. KION, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en ROC Nijmegen ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst om de kinderopvang te vernieuwen en (aankomende) medewerkers in de kinderopvang verder te professionaliseren. CINOP begeleidde deze partijen in het proces naar het tekenen van deze overeenkomst. De samenwerking vindt plaats in het innovatienetwerk KION Early Childhood Innovation Center (KEI).

Begeleiding van CINOP

In de begeleiding van CINOP stonden twee kernelementen centraal. Het vormen van een gezamenlijke visie en missie en het vaststellen van concrete gezamenlijke projecten, als ‘toetssteen’ voor de gezamenlijke ambitie. Dat gebeurde in twee fasen:

  • Twee gesprekken met elke individuele partij (directeur / bestuurder en een inhoudelijk expert): inzicht op ieders visie op en belang bij het KEI;
  • Drie plenaire bijeenkomsten van een dagdeel waarin de overeenkomst met elkaar is opgesteld.

Op dit moment is CINOP ook betrokken bij de vervolgfase die is gericht op het ontwikkelen van een driejarenplan voor het KEI (inhoudelijk, organisatorisch financieel).

Innovatie in kinderopvang en beroepsonderwijs

In het KEI werken de deelnemende partijen aan vernieuwing van de kinderopvang en aan professionalisering van (toekomstige) medewerkers. Onderwijs en beroepspraktijk versterken elkaar: innovaties in de kinderopvang vormen input voor de opleiding en de professionalisering van toekomstige medewerkers draagt bij aan innovaties in de kinderopvang. Een concreet project voor de komende periode is de gerichte inzet van IT-middelen om de ontwikkeling van het kind te bevorderen. Een tweede belangrijk project is de ontwikkeling van leerwerkplaatsen op kinderopvanglocaties.

Kwalitatief van betekenis blijven

De kinderopvangsector en het beroepsonderwijs zijn sterk in beweging. Wensen van ouders, kinderen en studenten veranderen. Nieuwe inzichten over de ontwikkeling van kinderen, veranderende wet- en regelgeving en onderwijsvernieuwingen maken dat de kinderopvang en de daarbij behorende beroepsopleidingen zich moeten blijven ontwikkelen. KION, HAN en ROC Nijmegen willen kwalitatief van betekenis zijn en blijven voor studenten, ouders en kinderen. Dat vraagt om een innovatieve samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs- en kennisinstellingen.

De begeleiding van de CINOP adviseur was structurerend waar nodig, uitnodigend waar gewenst; een aangename persoonlijkheid. Daardoor werd het KEI project echt van de drie partijen (ROC Nijmegen, HAN en KION) gezamenlijk.

Eddy Brunekreeft, Voorzitter Raad van Bestuur KION

Meer informatie over dit project en hoe CINOP onderwijs en werkveld tot duurzame innovatie kunnen brengen?

Neem gerust contact op.

Gerelateerde artikelen

Onderwijskundige vragen over online leren? Bel de CINOP Helpdesk

Ontwikkelen van een branchekwalificatiestructuur voor Omgevingsdienst NL

Landelijke peiling Invloed van corona op Leven Lang Ontwikkelen | Waar loopt jouw organisatie tegenaan?