BurgerschapLabs: 15 voorstellen voor beter burgerschapsonderwijs

Cinop burgerschapslabs onderwijs

02 april 2019

In 2018-2019 voerde ECBO, onderdeel van CINOP, in opdracht van het ministerie van OCW een project uit met als doel: beter burgerschapsonderwijs voor studenten uit het mbo. Het resultaat: diverse concrete voorstellen waarvan er drie voorstellen met behulp van een subsidie en begeleiding vanuit OCW verder ontwikkeld en uitgevoerd worden in de praktijk. Deze voorstellen onderstrepen het belang van een brede aanpak waarbij we samen met alle stakeholders bouwen aan burgerschapsonderwijs van hoge kwaliteit. In deze klantcase lees je hoe we dit project hebben aangepakt en wat de resultaten zijn.

De opbrengst is heel divers en concreet toepasbaar. Mooie toevoeging aan de activiteiten die de mbo’s en  het ministerie sinds vorig jaar ondernemen in het kader van onze gezamenlijke Burgerschapsagenda.

ministerie van OCW

Nederland ligt ver achter als het gaat om burgerschapsonderwijs

In Nederland is in 2006 de wet op burgerschapsonderwijs ingevoerd voor primair, secundair en middelbaar beroepsonderwijs. Toch worstelen scholen nog steeds met de inhoud en vorm ervan. Vaak ontbreekt een goed uitgewerkte visie op burgerschapsonderwijs. Onderzoek toont aan dat we internationaal gezien tot de middenmoot behoren wat betreft democratisch bewustzijn. In vergelijking met omliggende landen liggen we zelfs achter. Het burgerschapsonderwijs in Nederland schreeuwt dus om verbetering.

 Onze aanpak: inhoudelijke expertise en innovatieve insteek

In de BurgerschapLabs hebben Studenten en docenten samen gewerkt aan concrete voorstellen om het burgerschapsonderwijs te verbeteren. ECBO, onderdeel van CINOP, heeft dit project samen met Kennisland uitgevoerd: een partnerschap met de sterke combinatie van inhoudelijke expertise en brede ervaring met het thema burgerschap en het ontwikkelen en begeleiden van labs vanuit een innovatieve opzet. CINOP en ECBO hebben veel ervaring met het thema burgerschap door onderzoek, kennisverspreiding, docentprofessionalisering en curriculumontwikkeling. Door grote raakvlakken met thema’s als kritisch denken, 21ste-eeuws leren en brede vorming is burgerschap een van de basisthema’s waarop CINOP en ECBO werken aan toekomstbestendig onderwijs. Onderwijs dat niet alleen voorbereidt op de arbeidsmarkt, maar ook op deelname aan de maatschappij van morgen.

Cinop burgerschapslabs(1)

De rapportage is heel prettig leesbaar en uitgebreid uitgewerkt en geeft daarmee een goed beeld van de staat van het burgerschapsonderwijs, de voorstellen en de kansen voor het onderwijs.

Ministerie van ocw

Resultaat: concrete voorstellen en vervolgstappen

We zijn erg enthousiast over de veelbelovende voorstellen die zijn geformuleerd tijdens de labs. Drie voorstellen worden dan ook met behulp van een subsidie en begeleiding vanuit OCW verder ontwikkeld en uitgevoerd in de praktijk. Ze onderstrepen het belang van een brede aanpak waarbij we samen met alle stakeholders bouwen aan burgerschapsonderwijs van hoge kwaliteit. We gaan dan ook graag in gesprek met scholen en andere partijen die deze ambitie delen.

En nu?

Het is nu vooral aan de scholen zelf om aan de slag te gaan om burgerschapsonderwijs naar een hoger niveau te tillen. Dit vraagt om betrokkenheid van alle partijen:  docenten, studenten, managers, bestuurders en externe partijen. Kun je hierbij wel wat advies of hulp gebruiken? We bieden graag onze kennis en expertise aan om de impact op het burgerschapsonderwijs op jouw onderwijsinstelling te vergroten.