Brede inzet FlexScan bij Fontys hogeschool

17 juni 2019

Fontys is een van de vele deelnemers aan de landelijke pilots leeruitkomsten om zo verdere flexibilisering van het deeltijdonderwijs te realiseren. Met behulp van de Flexscan zijn zijn de wensen en prioriteiten bij het vergroten van de flexibiliteit van de opleidingen van Fontys verder in kaart gebracht.

Onze aanpak

Vijf pilotgroepen binnen Fontys namen deel aan het experiment. Elke pilot heeft met behulp van de FlexScan een nulmeting gedaan. Bij deze meting zijn in totaal 70 docenten als 180 studenten gevraagd om hun ervaringen met betreffende de flexibilisering in de huidige situatie te beschrijven. Daarnaast is aan hen gevraagd wat ze als gewenste situatie zien.

De FlexScan is ingezet bij 5 pilotgroepen met in totaal 37 opleidingen:

  • Economie (8 opleidingen);
  • Educatie (24 opleidingen);
  • Mens & Gezondheid (2 opleidingen);
  • Techniek & Innovatie (4 opleidingen);
  • Techniek & Logistiek (1 opleiding).

Flexibiliseren doen we om onze deeltijdstudenten de mogelijkheid te geven hun leertraject zó in te richten dat het past binnen hun werk en privé leven. Dit doen we samen met de doelgroep en de docenten; de dragers van flexibel onderwijs. Deze meting vormt een waardevolle eerste meting in ons PDCA proces.

Flexibilisering Fontys CINOP

Alle deelnemers hebben digitaal de FlexScan ingevuld. De uitkomsten zijn gebruikt om in mei en juni klankbordgesprekken te voeren. Hiermee kwamen docenten en studenten samen tot een verdieping van de resultaten. Wat zijn de wensen en prioriteiten als het gaat om het verder vergroten van de flexibiliteit van het onderwijs? En wat is daar voor nodig?

De rapportages vormen een prima basis voor de dialoog met eerste groepen studenten en docenten. Om daarmee betekenis te geven aan de scores en vandaaruit gerichte ontwikkelstappen zetten; per pilot of breder. Daarmee is de FlexScan voor ons nu een belangrijk kwaliteitsinstrument.

In totaal zijn er zes rapportages opgesteld: één programmabrede rapportage waarin de gemiddelde scores van de 5 pilotgroepen met elkaar worden vergeleken. Daarnaast is er per pilotgroep een rapportage opgesteld met de overall- en afzonderlijke scores van de bijbehorende opleidingen.

Gerelateerde artikelen

Landstede werkt met FlexTool aan gemeenschappelijke taal rondom flexibel onderwijs

Een nieuw kwalificatiedossier: knelpunt of kans? – Artikel MBO krant

Ontwikkelpartners FlexTool aan het woord | In gesprek met ROC Nijmegen