Alfa-college herijkt examenorganisatie tijdens coronacrisis

25 augustus 2020

Alfa-college, met mbo-opleidingen in Groningen en Drenthe, wil tijdens de coronacrisis de examinering en diplomering goed en verantwoord blijven uitvoeren. En daarnaast ook voortgang blijven maken in het proces van herijking van de examenorganisatie; een proces dat begin 2020 al gestart was. Voor het  traject van herijking is CINOP gevraagd om ondersteuning.

Aanpak: kritisch meedenken en uitwerken resultaten

CINOP stelt, in nauwe afstemming met beleidsmedewerkers van Alfa College, beleidsdocumenten en taakomschrijvingen op. Zodra deze zijn goedgekeurd, ondersteunt CINOP bij het opstellen van heldere en toekomstbestendige examineringsprocessen.

Alfa-college heeft begin 2020 de contouren voor de herijking van de examenorganisatie vastgesteld. CINOP vervult de rol van expert en kritisch meedenker in online-bijeenkomsten met de beleidsmedewerkers van Alfa-college en werkt de concrete concepten uit van beleidsdocumenten, procesbeschrijvingen en rolbeschrijvingen. Met hulp van CINOP kan Alfa College ook tijdens de coronacrisis de gewenste stappen zetten in het herijken van de examenorganisatie.

Resultaat: herijkte examenorganisatie per februari 2021

Het College van Bestuur en het management bespraken in juni 2020 de beleidsdocumenten over:

  • de rol- en taakverdeling van de centrale examencommissie (CEC)
  • de examencommissies per locatie (LEC’s)
  • het examenservicecentrum (ESC)

Vervolgens werkt Alfa-college met ondersteuning van CINOP aan de beschrijving van de examineringsprocessen. Zodat de examinering en diplomering aan de kwaliteitseisen van Alfa-college blijven voldoen, niet alleen nu maar ook in de toekomst. De implementatie van de herijkte examenorganisatie wordt afgerond per februari 2021.

We kwamen snel op één lijn, spreken elkaars taal. En dat helpt!

Albert Jan Hoeve, beleidsmedewerker afdeling onderwijs en kwaliteit

Waarom CINOP?

Alfa-college koos voor CINOP vanwege de goede ervaringen in eerdere samenwerkingstrajecten, en vanwege de brede expertise van CINOP op het gebied van examinering en diplomering bij verschillende andere onderwijsinstellingen en organisaties zoals de MBO Raad.

Meer weten over de verbetering van examinering en diplomering, ook in tijden van crisis?