Aan de slag met soft skills in het curriculum van Zone.college

26 mei 2021

Het werkveld van de Zone.college-opleidingen verandert in hoog tempo. Deze veranderingen vragen wendbaarheid en flexibiliteit van studenten. Daarom investeert Zone.college zowel in vakvaardigheden én in soft skills van studenten, de 21ste-eeuwse vaardigheden. Maar hoe kom je van een instellingsbrede ambitie naar het implementeren van soft skills in het curriculum op docentniveau? CINOP werkte de afgelopen jaren in vier stappen samen met het Zone.college aan deze integrale onderwijsontwikkeling. Het resultaat: prototypes van onderwijs dat soft skills bij studenten stimuleert!

Stap 1: spreek ambitie uit

Zone.college wil zichtbaar maken waar en hoe soft skills het onderwijs versterken. Dit doel is opgenomen in de kwaliteitsagenda. Op deze manier is de aandacht voor soft skills verwerkt in de kwaliteitscyclus van het onderwijs.

Stap 2: zorg voor verbinding en overzicht vanaf dag één

Een instellingsbrede ontwikkeling vraagt om een eenduidige aanpak en maatwerk. Daarom werd een teamoverstijgend projectteam van docenten samengesteld. CINOP fungeerde als voorzitter in dit projectteam. Samen met het projectteam bracht CINOP structuur aan om kennis te delen, samen te ontwikkelen en soft skills te implementeren binnen het curriculum van de opleidingen. Doordat CINOP ook sparringspartner voor het management was, werden de verschillende ontwikkelingen rondom soft skills in het Zone.college met elkaar verbonden.

Een externe projectleider levert ons een inhoudelijke sparringspartner en overzicht in het proces op. Door samen te werken komen we tot goed onderbouwde oplossingen.

Projectteam Zone.college

Stap 3: maak integrale keuzes waar het kan

Samen met CINOP koos Zone.college voor KOMPAS21 als reflectie-instrument op de soft skills van studenten. Op deze manier krijgen alle docenten dezelfde handvatten om hun studenten te begeleiden in het ontwikkelen van soft skills.

Stap 4: bied maatwerk waar nodig

Voor CINOP en Zone.college staat voorop dat soft skills in iedere opleiding een passende plek krijgen. Ieder team kent zijn eigen cultuur, werkveld, vaardigheden en studentbegeleiding.

Door de inhoudelijk kennis van en prettige samenwerking met CINOP kunnen we zelfstandig verder met het implementeren van soft skills in ons onderwijs.

Projectteam Zone.college

Resultaat: prototypes van onderwijs

In verschillende sessies werkten CINOP en Zone.college aan het implementeren van soft skills in het onderwijs. De teams begonnen met een curriculumscan: waar werken we eigenlijk impliciet al aan soft skills? Vervolgens ontwikkelden de teams onder begeleiding van CINOP onderwijsmateriaal voor één of meerdere soft skills. Hiervoor werd Design Thinking als methodiek ingezet. Het resultaat: prototypes van onderwijs dat soft skills bij studenten stimuleert!

Meer informatie over 21ste-eeuwse vaardigheden

Meer weten?

Wil je ook dat CINOP met je meedenkt over hoe jij aan de slag kan met 21ste eeuwse vaardigheden op jouw school?

Gerelateerde items

Duurzamer onderwijs – trends en ontwikkelingen | Artikel vakblad Profiel

KOMPAS21 helpt studenten Zone.College-studenten met reflecteren