Onderzoek naar kwaliteitslabels voor Landelijk Scholingsportaal

Kwaliteitslabels cinop 2021

Modulair onderwijs Handel & Ondernemen Deltion College

Deltion college cinop 2021

Een verkenning naar de gewenste mate van flexibiliteit bij Zone.college

Een verkenning naar de gewenste mate van flexibiliteit bij Zone.college

CINOP ondersteunt bij een betere structurering van het Bulgaarse beroepsonderwijs

KOMPAS21 helpt studenten Zone.College-studenten met reflecteren

Training voor duurzaam gewassenbeheer voor Jordaanse landbouw ingenieurs

Crop dusting in Jordan

Inzet leercultuurscan startpunt voor professionalisering van medewerkers bij ROC’s

Leercultuur professionalisering

Aan de slag met soft skills in het curriculum van Zone.college

Friesland College onderzoekt onderwijsaanpak en ontwerpt handvatten

Kwaliteitsborging bij Landstede – elke dag een stap vooruit

Docenten van ROC Aventus bepalen visie op Burgerschap met praktijkdilemma’s

Bumpy moments cinop

Opstellen van ontwerpprincipes bij Aventus voor nieuwe kwaliteitsdossiers

Ontwerpprincipes aventus april cinop

FlexScan helpt ROC Friese Poort bij vormgeven Programma Flexibel Onderwijs

ROC Friese Poort FlexScan

Ontwerpkaders voor flexibel onderwijs bij Drenthe College

Ontwerpprincipes drenthe college cinop

Nieuwe branchestandaarden en toetsmatrijs voor Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL)

Stl klantcase cinop 2021

Fontys op weg naar flexibel onderwijs voor de lerende professional

Nieuwe koers en kaders voor Nova Startcollege

Ontwikkelen van 21ste-eeuwse vaardigheden bij Bouwkeet – De makerspace voor tieners

Bouwkeet cinop 2020

Hoe onderzoek naar data-inzet bij Fontys Hogeschool ICT gaat helpen studenten op te leiden tot betere ‘self regulated learners’

Gefundeerd praktijkgestuurd leren bij Dulon College en ’s Heeren Loo

Lars werkt in de praktijk cinop

Best practice CINOP bij het (her)inrichten van examinering voor een Leven Lang Ontwikkelen bij Curio

ROC Friese Poort FlexScan

(Online) training Ontwerpprincipes flexibel onderwijs bij Windesheim

Take-off opleiding Steward(ess) bij ROC van Amsterdam

Ontwikkelen van een branchekwalificatiestructuur voor Omgevingsdienst NL

Alfa-college herijkt examenorganisatie tijdens coronacrisis

Teamkracht bij Deltion college – Op weg naar een lerende organisatie

Deltion lerende organisatie

Onderwijs op maat: nieuwe opleidingsaanpak voor volwassenen in de zorg

Versterken van de kwaliteit van schoolexamens op het Maerlant College

Curio: project Examinering, certificering en diplomering voor 12-67 jaar

Een leven lang ontwikkelen bij Curio

Examinering is van ons allemaal

Examinering_is_van_ons_allemaal_Albeda_College

Johan Cruijf College werkt met behulp van de FlexScan aan flexibel leerarrangement

Objectief observeren moet je leren

Waar krijg jij energie van? Professionele ontwikkeling met Sterke Punten training

Professionaliseren van decentrale examencommissies bij Landstede mbo

Landstede mbo

Met FlexScan naar koersdocument flexibilisering bij Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Formatief handelen op het CITAVERDE college (vmbo)

Flexibilisering hoog op kwaliteitsagenda binnen ArtEZ

Concreet toekomstbeeld flexibilisering bij Hanze Hogeschool Groningen

Passend opleidingstraject voor jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt bij Mbo Rijnland college Start-Up

Maakt breed opleiden studenten echt aantrekkelijker voor de arbeidsmarkt?

Het versterken van de Chittagong Port Authority Training Institute (CPATI) in Bangladesh:

CINOP global Bangladesh

Design Thinking bij het Horizon college

Hogeschool Zuyd: Succesvol Studeren

Hogeschoolzuyd

Flexibel en toekomstgericht onderwijs bij Syntra met de FlexScan

CINOP inzet flexscan met stuurgroep

Curriculumvernieuwing bij het Groene Lyceum

Cinop groene lyceum

Brede inzet FlexScan bij Fontys hogeschool

De implementatie van een nieuw curriculum voor de afdeling Verloskunde van Semara University

Midwifery(1)

De Leven Lang Leren labs

Minister leven lang leren labs CINOP

Versterking van de capaciteit van landbouwberoepsonderwijs in Ghana

BurgerschapLabs: 15 voorstellen voor beter burgerschapsonderwijs

Cinop burgerschapslabs onderwijs

Onderwijsvernieuwing hogescholen: pilots flexibele deeltijd-leerroutes voor volwassenen

Hoger onderwijs cinop(1)

De Ambachtsacademie

Ambachtsacademie cinop

Duurzame inzetbaarheid in het MKB op de kaart

Cinop logo mkb nederland

Coöperatie Paars Partnerschap (CPP)

ROC West-Brabant klaar voor de toekomst

Logo rocwestbrabant2018

Kwaliteitsborging Indonesisch politiekorps

Indonesian police cinop1

Flexibele leerroutes voor 14 hogescholen