Wereldwijd actief

For English, please click on the globe button (top right).

Alles draait om het ontwikkelen van vaardigheden, competenties en ambitie. Door hoogwaardige interventies op maat stellen we onze partners in staat om hun bijdrage aan de vooruitgang van kennis te vergroten. Wij geloven dat co-creatie, een sterke arbeidsmarktrelatie en persoonlijk eigenaarschap noodzakelijk zijn om een ​​blijvende impact van ons werk op onderwijs wereldwijd te verzekeren. Onze acties zijn gebaseerd op Nederlandse toponderzoeken, best practices en 40 jaar ervaring in het veld. We hebben een enorme bibliotheek van knowhow verworven in Afrika, Azië, Midden-Amerika en Europa en we zijn toegewijd aan continu leren om een ​​blijvende impact te waarborgen.

Europese programma’s

CINOP zet zich in voor een optimale deelname van iedereen aan de samenleving, vandaag en morgen. Dat doen we ook door de uitvoering van programmamanagement, deels in samenwerking met anderen, van diverse Europese programma’s en projecten. Bijvoorbeeld door het bevorderen van internationale mobiliteit en Europese leermogelijkheden voor studenten, volwassenen en professionals. We verbinden nationaal en Europees beleid aan relevante stakeholders en spelers uit het veld. Ons werk bevindt zich op de snijvlakken van beleid – praktijk en onderwijs – arbeidsmarkt. In Nederland voert CINOP de volgende Europese programma’s en instrumenten uit:

  • NLQF: Het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF geeft duidelijkheid en zekerheid over het niveau van onderwijskwalificaties.
  • EQAVET: Nationaal Coördinatiepunt voor kwaliteitszorg in het mbo
  • Euroguidance: Nationaal Loopbaankennispunt EU voor loopbaanbeleid en -ontwikkeling
  • EPALE: National Support Service voor de volwasseneneducatie in Europa
  • ECVET: Nationaal Coördinatiepunt voor Europese erkenning van elders behaalde leerresultaten
  • EUROPASS: Nationaal Europass Consortium voor promotie van het Europese portfolio voor uniforme weergave van scholing.
  • Refernet: verspreidt kennis over beroepsonderwijs van en naar Europa

CINOP Global

CINOP Global focust zich op een sterke connectie tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Samen met scholen, overheden en partners wordt er gewerkt aan onder andere capaciteitsopbouw, curriculumontwikkeling en examinering. CINOP houdt zich bezig met de ontwikkeling van innovatieve benaderingen en turn-key oplossingen, maar is ook een gevestigde expert in complexe onderwijskwesties zoals:

  • het versterken van de inzetbaarheid en verbindingen met het werkveld om onderwijs te synchroniseren met de behoeften van lokale arbeidsmarkten
  • het afstemmen op individuele leerbehoeften en zorgen voor toegang voor kansarme groepen
  • professionalisering van formele en informele instellingen voor hoger en beroepsonderwijs, de particuliere sector en andere aanbieders van leren, door de verbetering van verschillende segmenten van leertrajecten zoals; nationale kwalificatie- en certificeringsnormen, curriculumontwerp en methodologische en pedagogische methoden.
Lees meer over de projecten van Global Lees meer over de Europese programma’s

Onze expertise bestrijkt verschillende gebieden en onderwerpen, waaronder ontwikkeling van de 21ste eeuws leren, ondernemerschap, loopbaanbegeleiding en andere thema’s zoals inclusie van kwetsbare groepen, personen met een handicap en leerproblemen. Voor vragen en meer informatie kun je onze cases bekijken, contact met ons opnemen of een van onze vele experts benaderen.

Landen waar CINOP actief is:

Gerelateerde items

Een competentiegerichte opleiding voor leraren van de drie landbouwinstituten in Ghana

From Plant to Plate – Nederland dient als inspiratie voor tuinbouwtrainers in Jordanië

Een nieuw stageprogramma voor de Iraakse beroepsopleidingscentra