Actuele vragen over flexibel onderwijs

De dynamiek op de arbeidsmarkt vraagt om medewerkers die zich blijven ontwikkelen. De diversiteit van de studenten neemt steeds verder toe. Deze ontwikkelingen vragen om meer flexibiliteit in het onderwijs en tegelijkertijd roepen ze allerlei vragen op. Onze klanten vragen bijvoorbeeld:

  • Waar staat onze organisatie nu qua flexibiliteit van ons onderwijs en waar willen of moeten we naartoe?
  • Hoe creëren we meer ruimte voor maatwerk op een manier die uitvoerbaar en betaalbaar is?
  • Wat vraagt flexibilisering eigenlijk van onze organisatie?
  • Hoe moeten we beginnen met flexibiliseren van het onderwijs?

Zijn dit voor jou ook herkenbare vragen? We helpen je graag om de antwoorden te vinden.

De ondersteuning ging veel verder dan een onderzoeksrapport op basis van algemeenheden. CINOP heeft zich zowel onderwijskundig als vakinhoudelijk in de materie verdiept. Hier kunnen we mee verder als CPP!

Jan Lanting – Coöperatie Paars Partnerschap

Geen standaardrecept voor flexibilisering

Flexibilisering start bij het ontwikkelen van een visie en een plan. Daaruit volgt de implementatie, evaluatie en bijsturing. Dit globale proces is duidelijk. Uit ervaring weten we echter dat er geen standaardmethodiek is om te komen tot flexibel onderwijs. De ambities kunnen anders zijn, evenals de fase in het proces. Ook de mogelijkheden van de organisatie, mensen en middelen kunnen verschillen. Daarom gaan we ieder traject in met een leeg vel papier, en putten we uit onze brede kennis over en ervaring met flexibel onderwijs.

CINOP realiseert oplossingen voor complexe vraagstukken in onderwijs en arbeidsmarkt.

Van visie tot implementatie

We adviseren en helpen bij het ontwikkelen van beleid en het inzetten van instrumenten die nodig zijn voor verandering. Van visieontwikkeling tot implementatie. Of het nu gaat om scholen, overheid en bedrijfsleven, individueel of regionaal.

CINOP kan ook de bijbehorende professionalisering organiseren van management, docenten en staf. Ook flexibilisering van toetsing en examinering (leerwegonafhankelijkheid) kan onderdeel uitmaken van ons advies- en implementatietraject.