Actuele vragen over flexibel onderwijs

Onderwijsteams hebben het afgelopen jaar een enorme slag gemaakt in het flexibiliseren van hun onderwijs. Bijvoorbeeld door het lesgeven op afstand, met mogelijkheden voor maatwerk en differentiatie in leerroutes voor studenten. De ambities rondom flexibilisering en een leven lang ontwikkelen worden steeds verder aangescherpt om wendbaar en toekomstbestendig te zijn. Hoe pak je dat aan? CINOP helpt scholen bij het oplossen van diverse flexibiliseringsvraagstukken.

Herken jij een van deze actuele vraagstukken?

1: Visie & positionering

  • Welke beelden hebben studenten, docenten, werkgevers en andere belangrijke stakeholders over het waarom, hoe en wat van flexibel onderwijs? Bekijk onze FlexScan en de inzet hiervan bij het Johan Cruijf College.
  • Hoe vertalen we deze beelden naar een gemeenschappelijk en gedragen visie? Bekijk de video of lees de klantcase met toekomstbeelden op flexibel onderwijs in samenwerking met de Hanze Hogeschool.
  • Welke scenario’s zijn mogelijk om tot een toekomstbestendig opleidingsportfolio te komen, rekening houdend met de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de regio? Download de publicatie Toekomstscenario’s voor het beroepsonderwijs.

Als ik nu een flexibiliseringsvraag krijg, dan helpt het dat ik met behulp van de thema’s en scenario’s uit de FlexScan door kan vragen wat er precies wordt bedoeld. Doordat het instrument de student journey volgt krijg je direct ook goed in beeld wat nodig is qua ondersteuning om meer flexibel onderwijs mogelijk te maken.

Fenna van der Burgt, onderwijskundige en beleidsadviseur ArtEZ

2: Strategie & planvorming

  • Hoe vertalen we onze visie tot een passende strategie om stapsgewijs tot de gewenste verandering te komen, ook in tijden van corona waar alles op afstand moet en de werkdruk hoog is? Lees ook hoe Nova Startcollege haar leerroutes optimaliseert in tijden van corona.
  • Hoe richten we het verandertraject in vanuit de beweging ‘teams aan zet’? Bekijk onze design thinking-aanpak.
  • Wat leren we van corona-onderwijs en hoe nemen we deze inzichten mee in onze bestaande strategie? Download de publicatie Toekomstscenario’s voor het beroepsonderwijs.

CINOP leverde vanuit co-creatie in korte tijd  zowel een helder toekomstbeeld als een concreet plan van aanpak.  De manier van samenwerken heb ik als prettig en betrokken ervaren, ook op afstand. We hebben veel geleerd.

Betsy Edens – programmamanager flexibilisering Hanze Hogeschool

CINOP realiseert oplossingen voor complexe vraagstukken in onderwijs en arbeidsmarkt.

3: Ontwikkeling & implementatie

  • Hoe ontwikkelen we een modulair curriculum? Bekijk onze FlexTool: van denken naar doen.
  • Hoe zorgen we voor meer variatie in leerroutes, zodat we op een haalbare manier meer maatwerk bieden richting studenten? Lees meer over ontwerpprincipes flexibel onderwijs bij Windesheim.
  • Concrete handvatten en tools die teams in staat stellen de stap van denken naar doen te maken. Bekijk onze video Toekomstbeelden flexibel onderwijs of gebruik onze FlexTool.

Zijn dit voor jou herkenbare vragen? We helpen je graag om de antwoorden te vinden.

Geen standaardrecept voor flexibilisering

De kracht van onze aanpak zit in de gefundeerde, praktijk getoetste aanpak waarin co-creatie centraal staat. Uit ervaring weten we dat er geen standaardmethodiek is om te komen tot flexibel onderwijs. Ook onderzoeken naar effectieve strategieën om te flexibiliseren wijzen vooral op het belang van een gefundeerde en onderzoeksmatige aanpak. Er bestaat geen blauwdruk voor flexibel onderwijs. Daarom is onze aanpak gericht op Design Thinking-principes. Het goed doorgronden van behoeften, ophalen van werkende voorbeelden binnen de eigen organisatie, het benoemen van succesfactoren en het testen van oplossingsrichtingen. Zo bouwen we iteratief aan de gewenste verandering.

Meer weten?

Download ook onze bundel: ‘Flexpraktijken, in gesprek met flexibiliseringspioniers in het beroepsonderwijs’, met zes inspirerende praktijkvoorbeelden van flexibilisering. Of neem deel aan ons FlexLab waarin we samen met onderwijsinstellingen werken aan succesfactoren van flexibel onderwijs.

Meer lezen?