We maken kennis toegankelijk

CINOP zet zich in voor een optimale deelname van iedereen aan de samenleving, vandaag en morgen. Dat doen we ook door de uitvoering van programmamanagement, deels in samenwerking met anderen, van diverse Europese programma’s en projecten. Bijvoorbeeld door het bevorderen van internationale mobiliteit en Europese leermogelijkheden voor studenten, volwassenen en professionals.

We verbinden nationaal en Europees beleid aan relevante stakeholders en spelers uit het veld. Ons werk bevindt zich op de snijvlakken van beleid – praktijk en onderwijs – arbeidsmarkt.

We analyseren wat relevant en belangrijk is voor de nationale context en we verzamelen de kennis zodat deze toegankelijk en geduid wordt voor het Nederlandse middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. We voeren hierover het gesprek met de betrokken organisaties in netwerkbijeenkomsten, bilateraal en via communicatiekanalen. Daarmee zijn we ook een wegwijzer in de diverse strategische beleidsagenda’s.

Wegwijzer Nederlandse en Europese instrumenten en netwerken

Deze brochure wijst je de weg naar tal van instrumenten en netwerken die een leven lang leren en ontwikkelen ondersteunen. In deze wegwijzer word je bijvoorbeeld geïnformeerd over wat de instrumenten en netwerken inhouden, met welk doel, voor wie, hoe ze met elkaar in verhouding staan en welke nationale organen zich ermee bezighouden. Veel van deze instrumenten en netwerken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Europese programma’s

Schermafbeelding 2019 02 13 om 10 5

ECVET

Nationaal Coördinatiepunt voor Europese erkenning van elders behaalde leerresultaten

Schermafbeelding 2019 02 13 om 09 2

EPALE

National Support Service voor de volwasseneneducatie in Europa

Schermafbeelding 2019 02 13 om 10 6

EQAVET

Nationaal Coördinatiepunt voor kwaliteitszorg in het mbo

Schermafbeelding 2019 02 13 om 09 3

Euroguidance

Nationaal Loopbaankennispunt EU voor loopbaanbeleid en -ontwikkeling

Europass brand mark

Europass

Nationaal Europass Consortium voor promotie van het Europese portfolio voor uniforme weergave van scholing.

Lees meer over NLQF, in Nederland gecoordineerd door CINOP

NLQF

Het Europees Kwalificatieraamwerk (EQF) is een initiatief om opleidingen binnen Europese landen (globaal) te kunnen inschatten op het niveau ervan.

Logo refernet

Refernet

Refernet verspreidt kennis over beroepsonderwijs van en naar Europa

Gerelateerde artikelen

Terugblik bijdrage CINOP aan Erasmus+ | In gesprek met drie bevlogen collega’s