Over de website

Er wordt uiterste zorg besteed aan het zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk
aanbieden van de informatie op deze site. Wij streven ernaar de site zo eenvoudig en
gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. De site is dan ook voortdurend in ontwikkeling.
Suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website kun je per e-mail aan ons
kenbaar maken. Ook als je meent dat de site fouten bevat, niet volledig is of anderzijds verbeterd
kan worden horen wij dit graag van je. Het auteursrecht op de afbeeldingen van deze website
wordt uitdrukkelijk voorbehouden.

Aansprakelijkheid

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. CINOP neemt geen
verantwoordelijkheid voor en is niet aansprakelijk voor de consequenties/gevolgen van het gebruik
van de geboden informatie.

CINOP neemt bovendien geen verantwoordelijkheid voor en is niet aansprakelijk voor andere versies van documenten dan die gepubliceerd zijn op deze site of voor documenten op deze site die afkomstig zijn van derden.

Inhoud

Het overnemen van een gedeelte van de content voor eigen particulier, niet-commercieel gebruik is
toegestaan, mits de bron wordt vermeld. Het overnemen van informatie van deze website voor
zakelijke of commerciële doeleinden is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van CINOP.

Wijziging

Wij houden ons te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te kunnen brengen in de cookie
policy, disclaimer en de privacy statement.