Digitaal platform netwerk examinering mbo

Het is mooi om te zien hoe scholen alle zeilen bijzetten om onderwijs en examinering zoveel mogelijk door te laten gaan in deze tijden. Om mbo scholen hierbij te ondersteunen en faciliteren hebben wij exclusief voor de leden van het netwerk examinering  een digitaal platform opgestart.

Een belangrijke functie van het netwerk examinering is leren van elkaar, ook, en misschien juist, nu. Met het platform en de ondersteuning van CINOP kunnen de leden van het netwerk:

  • Vragen, antwoorden, ervaringen en dilemma’s uitwisselen
  • Bestanden online delen en makkelijk terug vinden
  • Van elkaar leren in deze situatie

Aanvullend op het platform wordt verwezen naar de FAQ die het kennispunt onderwijs en examinering bijhoudt. Zie deze link.

Zit je niet in het netwerk en heb je behoefte aan iemand die meedenkt en meekijkt bij het doorvoeren van de maatregelen op het gebied van  examinering?

Wij helpen graag!