Design Thinking

Complexe vraagstukken in het onderwijs en de arbeidsmarkt vragen om slimme oplossingen. Oplossingen die gedragen worden door alle betrokken stakeholders en die een antwoord geven op de vraag achter de vraag: wat is er écht nodig voor duurzame verandering? Design thinking is een denk- én werkwijze die mensgedreven is en een sterk instrument is voor verandering en innovatie.

Waarom design thinking?

In een wereld die snel verandert is het van belang om als school, bedrijf en persoon hier wendbaar in te zijn. Om te veranderen, vooruit te zien, aangesloten te zijn bij jouw stakeholders en continu de juiste koers te kunnen bepalen. Dit vraagt om een innovatiemethodiek die mee kan gaan in deze veranderingen en er juist gebruik van maakt.
Design thinking werkt in korte cycli en gaat uit van de behoeften van gebruikers en betrokken stakeholders. Aannames en vooroordelen worden direct in de praktijk getoetst, hierdoor ontstaan innovatieve oplossingen die duurzaam zijn, meegaan in de continue veranderingen en draagvlak vinden bij alle betrokkenen.

Design Thinking is een iteratieve, flexibele, mensgerichte ontwerpmethode waar samenwerking tussen projectteam en alle stakeholders centraal staat.

Hoe werken we?

De CINOP-methodiek is gebaseerd op design thinking én hybride leren. De onderstaande  elementen staan hierbij centraal:

  • ervaren
  • onderzoeken
  • aannames testen in de praktijk
  • leren door te doen en je in te leven
  • alle stakeholders betrekken en vanaf begin draagvlak creëren

Hierdoor leer je actief, deel je ideeën en prototypes met de gebruikers en stakeholders en weet je zeker dat je een oplossing levert die werkt in de praktijk.

Voor welke vraagstukken?

Alle vraagstukken die niet 1-2-3 opgelost zijn, kan je aanpakken met design thinking. Dit hoeven zeker niet alleen ontwerpvragen te zijn, maar kunnen juist ook innovatievragen zijn als: hoe zorg ik dat mijn werknemers toegerust zijn voor de snel veranderende toekomst? Of: hoe moet het onderwijs eruit zien voor een nieuwe doelgroep studenten? Lees bijvoorbeeld deze klantcases: Noordbrabants Museum of Nova Startcollege.

 

Design thinking 6 stappen cinop