De student in beeld met data

Met data krijg je als onderwijsinstelling zicht op de student-journey van studenten. Hiermee kunnen onderwijsinstellingen:

  • Gerichter ingrijpen bij het voorkomen van Vroegtijdig School Verlaten (VSV) en uitval,
  • Studenten effectiever en efficiënter laten in- en doorstromen (minder switchgedrag),
  • Studenten sneller op de juiste plek krijgen,
  • Onderwijs beter inrichten, flexibel, op de behoefte van de student.

Intelligente algoritmen helpen het onderwijs te verbeteren

CINOP helpt onderwijsinstellingen om beschikbare data slim te gebruiken en de student écht in beeld te krijgen. Bijvoorbeeld met data uit het leerling administratiesysteem, de elektronische leeromgeving en met studenttevredenheid-data. We combineren deze beschikbare data met intelligente algoritmen. Hierdoor ontstaat een krachtig instrument dat helpt je onderwijskwaliteit te verbeteren en de student echt centraal te zetten! De intelligente algoritmen helpen exact te bepalen wanneer studenten bepaalde keuzes maken, zoals bijvoorbeeld switchgedrag.

Gerichte acties voor onderwijsteams met data inzichten

Met onderstaande data inzichten kunnen onderwijsteams veel eerder en gerichter ingrijpen en voorkomen dat een leerling vroegtijdig zijn opleiding stopt:

  • Het inzichtelijk maken van knelpunten in het curriculum. Welke groepen studenten lopen tegen knelpunten aan en waar beginnen deze knelpunten?
  • Het in kaart brengen van de student-journey naar succes. Welke studenten hebben meer of juist minder kans op succes? Door mogelijke uitvallers in kaart te brengen kunnen onderwijsteams gerichter begeleiding aan de student bieden.

” Dankzij de samenwerking met CINOP beschikt Fontys Hogescholen ICT nu over een eerste prototype waarmee we de student-journey van de student kunnen volgen. ” – Marcel Meesters, docent en onderzoeker bij FHICT

Aanpak op maat

Onze aanpak kenmerkt zich door een echte ‘hands-on’ mentaliteit. Uit ervaring weten we dat beschikbare data veel waardevolle inzichten geeft. We helpen onderwijsinstellingen met het versterken van het belang en draagvlak voor een datastrategie. Ook helpen wij dataprojecten te realiseren met impact op het onderwijs, zoals onderstaande klantcase:

  • Hoe onderzoek naar data-inzet bij Fontys Hogeschool ICT gaat helpen studenten op te leiden tot betere ‘self regulated learners’

Samen staan we sterk

Met partners uit het veld bundelen we onze krachten in de Datacoalitie ‘student-journey’. Deze data-coalitie is een gezamenlijk initiatief van Noorderpoort, Albeda College, saMBO-ICT en CINOP. De ‘student-journey’-data van deelnemende onderwijsinstellingen worden binnen dit initiatief geanalyseerd en samengevoegd. Vervolgens worden er verschillende Data Science-technieken toegepast en ondersteunt en stimuleert deze data-coalitie huidige of nieuwe data-ondersteunende initiatieven bij onderwijsinstellingen.

Meer lezen over data in het onderwijs?

Van start: data-coalitie ‘Student-Journey’ | Met Noorderpoort, Albeda College en saMBO-ICT aan de slag met studentdata