WorldSkills 2019: jongeren met een beroepsopleiding kunnen de wereld veranderen

Worldskills 2019 CINOP

30 augustus 2019

Afgelopen dagen vond in Kazan WorldSkills 2019 plaats. Dit is een bijeenkomst waar meer dan 1300 studenten uit meer dan 60 landen met elkaar de strijd aangaan op het gebied van de ‘skills’ binnen hun vakgebied: wie is het beste in zijn of haar vak? Wie is de beste kastenmaker? De beste elektricien? Wie is de beste bakker? Wie is de beste op het gebied van digitale veiligheid?

Terugblik: duurzaam door innovatie

Mijn vorige blog ging over het initiatief Dutchtainable, een initiatief van een aantal vooraanstaande Nederlandse bedrijven om Nederland en Europa te verduurzamen en de gevolgen van klimaatverandering zo veel mogelijk te beperken. De sleutel lag volgens de CEO’s van deze organisaties bij de innovatieve kracht van Nederland. Onze conclusie – eigenlijk meer een suggestie – was om niet alleen te investeren in de succesvolle innovatieve initiatieven die het resultaat zijn van dit innovatieve vermogen. Maar vooral ook in de voedingsbodem waar deze innovaties uiteindelijk in geworteld zijn: een leercultuur waar mensen leren om innovatief te zijn.

De reden dat ik het geweldige tweejaarlijkse evenement Worldskills (dit jaar de 45ste versie!) verbind met het duurzaamheidsinitiatief van de Nederlandse CEO’s is een interview dat ik las met de CEO van WorldSkills, Jos de Goey. Deeply concerned about climate change, Jos de Goey believes skilled youth can change the world for the best. For that, he thinks it’s crucial that they are part of international high-level debates and fora. […]

My hopes are that the impact of WorldSkills on a global level will increase. I am not only talking about the results of the Competition but also I would like the international community to follow up on the outcomes of the Conference and the meetings we will have with our colleagues and representatives of governments, industry and stakeholder organizations from all around the world, so that we can improve our world with the power of skill.

Jos de Goey, CEO WorldSkills

Verduurzaam ook de leercultuur

Het is duidelijk dat de ambities van de Goey sterk aansluiten bij de conclusies van mijn vorige blog om vooral ook te investeren in de leercultuur van – in dit geval – studenten uit het middelbaar beroepsonderwijs. Echter, in dit laatste geval wordt het argument ingestoken vanuit het perspectief van de studenten. De WorldSkills dienen in dit betoog als inspiratie en motivatie voor deze groep om zich veel actiever in te zetten voor grote maatschappelijke doelen en uitdagingen zoals ons klimaat. Om aan te schuiven bij verschillende organen en organisaties en mee te praten en te denken. WorldSkills fungeert ook als podium om de wereld te laten zien wat deze mensen allemaal in huis hebben. Als oproep om naar deze specifieke groep mensen te luisteren.

Ook hier geldt dat, om het effect te maximaliseren, het verstandig zou zijn om niet alleen te investeren in de toppers die schitteren op een evenement als WorldSkills. Maar ook in de brede groep studenten, hen te leren om innovatiever te zijn en hen de kennis en vaardigheden bij te brengen die ze nodig hebben bij de uitoefening van hun vak. Om deze te kunnen blijven ontwikkelen en in te zetten voor een duurzame maatschappij. Maar ook om te leren hoe ze een positieve en constructieve impact kunnen maken binnen het publieke debat. Dat betekent dus dat we moeten investeren in een brede leercultuur. Zo wordt, net zoals we dat bespraken bij Dutchtainable, de vijver met talentvolle mensen alleen maar groter. Dan verduurzaamt het proces als geheel en niet alleen enkele bijzondere uitschieters.

Meer informatie? Neem gerust contact op.