Innoveren vanuit visie: het succes van de Ambachtsacademie

Blog huub ambachtsacademie

14 december 2018

De Ambachtsacademie is vanaf het begin succesvol;. Op dit moment hebben al circa 2000 mensen zich, zonder enige publiciteitscampagne, aangemeld. Wat is het geheim van het succes van deze innovatieve aanpak om het tekort aan vakmensen aan te pakken?

De roep om innovatie wordt, zeker in het beroepsonderwijs, steeds luider. Om dit te realiseren spelen slimme samenwerkingsverbanden een cruciale rol. Want alleen samen beschikken organisaties over de noodzakelijke kennis, kunde en slagkracht om nieuwe oplossingen te bedenken en uit te voeren. Een mooi en inspirerend voorbeeld van zo’n slimme samenwerking waarbij een visie een centrale rol speelde, is de Ambachtsacademie.

De Ambachtsacademie

De ambachtseconomie kampt al jaren met een tekort aan instroom van nieuwe vakmensen. Op dit moment werken in Nederland ongeveer 800.000 mensen in ‘het’ ambacht, dat erg gevarieerd is: schoonheidsspecialistes, glazeniers, schoenherstellers, ijsbereiders, straatmakers, parketteurs, pianotechnici, et cetera. Tot 2025 zijn er in de ambachtseconomie 485.000 nieuwe vakmensen nodig om alle opengevallen plaatsen op te vullen.

Dit tekort komt onder meer door een sterke focus op de kenniseconomie en verwaarlozing van de maakindustrie, en door opleidingsstructuren die onvoldoende passen bij de dynamiek en het karakter van de ambachtelijke beroepen. Tegelijkertijd bestaat er een aanzienlijke groep werkzoekende 50-plussers, die problemen ondervinden op de arbeidsmarkt.

Daarom heeft AmbachtNederland het initiatief genomen om een Ambachtsacademie op te zetten, op basis van het principe dat opleiden tot het ambacht vorm krijgt in een niet-schoolse werk- en opleidingsstructuur: werkend leren en lerend werken. Dit is in essentie een gildesysteem waarin iemand bij een praktiserende ambachtsman/vrouw in de leer gaat en door hem/haar wordt ingewijd en opgeleid in het vak, met als doel om in dat vak zo snel als mogelijk inzetbaar te zijn, in de meeste gevallen als zelfstandige aan de slag te kunnen en zich in het vak door te ontwikkelen; het leerling-gezel-meestersysteem anno 2018. De academie combineert de goede zaken van het klassieke systeem met moderne kennis en systemen.

De Ambachtsacademie is vanaf het begin succesvol; op het moment van schrijven hebben al circa 2000 mensen zich, zonder enige publiciteitscampagne, aangemeld, waaronder honderden 50+ers die zich willen ontwikkelen om daarmee economisch zelfstandig te kunnen zijn.

Een visie op innovatie

Het idee voor de Ambachtsacademie is ontstaan uit een visie op leren. Beter gezegd; het is het resultaat van het samengaan van verschillende visies die hetzelfde hogere doel nastreven.

AmbachtNederland heeft allereerst een visie geformuleerd voor de Ambachtsacademie. Kern van die visie:
De Ambachtsacademie gelooft in het talent van iedereen en is ervan overtuigd dat een mens op verschillende manieren en momenten voortdurend leert: op de werkplek, thuis en in (digitale of materiele) leeromgevingen.

CINOP heeft de ambitie (vastgelegd in de visie) om Nederland in 2022 nummer 1 in leren te laten zijn. Projecten die zich aandienen worden altijd getoetst of ze bijdragen aan dit doel. Het is niet moeilijk om te zien dat de visie van de Ambachtsacademie perfect past bij de ambitie van CINOP wat resulteert in een mooie samenwerking.

Blog huub ambachtsacademie

Rol van een visie bij innovatie

De totstandkoming van de Ambachtsacademie is een mooi voorbeeld van een innovatief project dat succesvol is dankzij een goede visie. Allereerst vormde de visie de basis voor de creatie van het noodzakelijke draagvlak. Een goede visie geeft een helder en inspirerend antwoord op grote maatschappelijke problemen en vraagstukken. De visie formuleert verschillende doelen; onder andere een hoger doel waarin de bestaansrede van een organisatie vastligt, en een gewaagd doel waarin de ambitie van een organisatie staat beschreven.

Een visie verbindt en inspireert mensen en organisaties die zichzelf kunnen vinden in deze doelen. Mensen die zichzelf herkennen in de doelen en die energie krijgen van de mogelijkheid om bij te dragen bij de realisering van daarvan.

Een andere belangrijke functie van een goede visie is dat deze richting geeft en helpt bij het maken van beslissingen. We zagen al dat het geen moeilijke keuze was voor CINOP om zich te committeren aan de Ambachtsacademie. Een blik op de visie volstond om te zien dat het project perfect bij ons past.

Een visie is dus een belangrijk instrument om innovatie te starten en te stimuleren dat niet mag worden onderschat. Een goede visie ziet er vaak eenvoudig uit; het resultaat van een uurtje samen goed nadenken. Maar dat is een misvatting. Een goede visie is het resultaat van een ingewikkeld proces waarbij de gehele organisatie moet worden meegenomen; niet alleen moet de visie kloppen, hij moet ook worden gedragen en geleefd door alle mensen die deel uitmaken van die organisatie.

Van visie naar actie

Hoewel een goede visie de basis vormt voor elk goed project en of organisatie, is er vanzelfsprekend meer nodig om iets tot een succes te maken. Een visie heeft immers geen waarde zonder impact. Zonder strategie, zonder daadwerkelijke actie is een visie niet veel meer dan een mooie droom.

In de volgende blog zal ik verder ingaan op de impact die een visie op innovatie en onderwijs kan hebben; hoe stimuleer je innovatie in een (onderwijs) organisatie? En hoe borg je het?

NB: Wil je in de tussentijd meer weten over de ontwikkeling van een goede visie? Of van een visie op onderwijs en/of innovatie? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!

 

Gerelateerde artikelen