Provincie Brabant gaat voor Leven Lang Leren

Blog bestuursakkoord province brabant

13 juni 2019

De afgelopen weken heb ik samen met Mariëtte Pennarts de eer gehad om de formatie van de provincie Brabant in goede banen te mogen leiden. VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA zijn tot een bestuursakkoord gekomen dat afgelopen vrijdag is gepresenteerd. Ik vind het bijzonder mooi om te zien dat er een aantal mooie keuzes zijn gemaakt op het gebied van leren en onderwijs.

Samen stappen zetten

Net als bij andere formaties was het ook deze keer een uitdaging om verschillende politieke standpunten en voorkeuren met elkaar te verbinden om tot goede afspraken te komen. Vaak gebeurt dit in de vorm van een compromis waarbij de partijen elkaar tegemoet komen. Echter, in het huidige akkoord zijn er een aantal onderwerpen waarbij de coalitie stappen heeft gezet die veel verder gaat dan een compromis. Een stap waarbij boven de partijpolitiek is uitgestegen en er gezamenlijk is gekeken naar wat nu echt het beste is voor de toekomst van Noord-Brabant. Leren is één van de gebieden waar zo’n stap is gezet.

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

In de toekomst zal ook Brabant te maken krijgen met toenemende ontwikkelingen die de arbeidsmarkt drastisch zullen veranderen. Technologische ontwikkelingen als robotisering en digitalisering zullen banen laten verdwijnen, radicaal veranderen en er zullen ook nieuwe banen ontstaan. Voor deze nieuwe banen zal er een grote vraag zijn naar mensen met de juiste kennis en vaardigheden om deze taken daadwerkelijk te kunnen vervullen. Het onderwijs, hoe kwalitatief goed dit ook is in Nederland, zal in haar huidige vorm niet in staat zijn om al deze mensen te kunnen leveren. Tegelijkertijd zal een grote groep mensen worden geconfronteerd met het feit dat hun huidige kennis en kunde steeds minder nodig zal zijn op de arbeidsmarkt.

Leven lang leren

Om te zorgen dat we voldoende talent blijven houden in de toekomst, hebben de coalitie partijen besloten om serieus in te gaan zetten op leven lang leren. Dit kan worden gestimuleerd door de belangrijkste stakeholders in dit speelveld –werkgevers, werknemers, opleidingen, overheden, etc.– te gaan verbinden. Zij moeten gestimuleerd worden om een systeem te ontwikkelen waarbinnen mensen zich hun hele leven kunnen blijven leren. Allereerst door mensen beter (initieel) op te leiden zodat zij om kunnen gaan met de continue veranderingen op de arbeidsmarkt. Maar ook door het gemakkelijker te maken om werkende mensen continu bij- en om te scholen zodat zij relevant blijven op diezelfde arbeidsmarkt.

Keuzes maken

Dat betekent ook dat er duidelijke keuzes moeten worden gemaakt op basis van de richting waar onze provincie zich in de toekomst naartoe zal bewegen. We weten dat er regio’s zijn die zich verder zullen ontwikkelen op het gebied van technologie, anderen op logistiek en/of maakindustrie. We weten ook welke richting we met zijn allen op willen gaan; denk aan zaken als duurzaamheid en innovatie. Op basis daarvan kunnen we veel gerichter gaan opleiden zodat mensen aansluiting kunnen blijven houden met het werk van morgen. Anders gezegd; op basis van het DNA van onze provincie kunnen we bepalen hoe en in welke richting mensen zich moeten blijven ontwikkelen. Op deze manier blijven mensen hun waarde behouden op de arbeidsmarkt en kunnen we samen de welvaart van Brabant behouden en doorgeven aan de volgende generaties.

Meer informatie?

Gerelateerde artikelen

Onderwijskundige vragen over online leren? Bel de CINOP Helpdesk

Ontwikkelen van een branchekwalificatiestructuur voor Omgevingsdienst NL

Landelijke peiling Invloed van corona op Leven Lang Ontwikkelen | Waar loopt jouw organisatie tegenaan?