Leren om te blijven leren – De docent als sleutel tot het onderwijs van de toekomst

Leren om te blijven leren blog cinop

10 april 2019

Eind maart was ik keynote speaker op de CvI conferentie in Den Haag. Naar aanleiding van deze presentatie ontstond een interessant gesprek over welke richting ons onderwijs op zou moeten gaan om te kunnen voldoen aan de uitdagingen van de toekomst.

Kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt

De kern van mijn verhaal bestond uit drie punten. Het eerste is dat we te maken hebben met een aantal megatrends die enorme impact zullen hebben op de arbeidsmarkt: de bevolking vergrijst, mensen trekken steeds meer naar steden, economische machten verschuiven en razendsnelle technologische ontwikkelingen creëren nieuwe banen en laten bestaande banen veranderen of verdwijnen. Zo zijn er nog een aantal trends te identificeren die van grote invloed zijn op de manier waarop we vandaag en morgen zullen gaan werken.

Mijn tweede punt was dat bedrijven en organisaties hierdoor steeds meer behoefte hebben aan mensen met vaardigheden en kennis die het onderwijs op dit moment vaak niet kan leveren. Dit betekent dat de kloof tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt alleen maar zal toenemen.

Het onderwijs zal dus moeten veranderen. En om succesvol te veranderen, zo betoogde ik als derde punt in mijn verhaal, is de docent de sleutel. Onderwijsveranderingen slagen niet wanneer je ze van boven af oplegt. Ze kunnen alleen succesvol zijn wanneer je begint bij de kern van goed onderwijs: de docent. Door de docent te bevragen naar zijn of haar visie op wat studenten echt nodig hebben en hoe het onderwijs – zowel de inhoud als de vorm – zich daarop aan moet passen, kan een duurzame verandering tot stand worden gebracht.

Hoe dan?

Het gesprek na afloop ging over de vraag hoe dit nieuwe onderwijs er dan uit zou moeten zien. We weten ongeveer welke kennis en vaardigheden er nodig zullen zijn. Wat voor type mensen er nodig zijn op de korte en middellange termijn. Maar in plaats van het huidige curriculum aan te passen en te vervangen door een ander, meer passend programma, zou de focus meer moeten liggen op de vraag hoe je mensen leert om te gaan met alle trends. Wat heb je nodig om relevant te blijven op een arbeidsmarkt die continu in beweging blijft? Wat moet je kunnen om jezelf continu te blijven ontwikkelen?

Docent als sleutel voor het onderwijs blog cinop apr19

Leren om te blijven leren

Vernieuwing van het onderwijs gaat in deze zin dus verder dan enkel reageren op de wereld om ons heen. Het gaat verder dan een adaptatie, een omvorming naar een nieuwe structuur. Het gaat erom dat we mensen moeten leren om te (blijven) leren. We verminderen de snel groeiende ‘skills-gap’ alleen door van een diploma-cultuur toe te werken naar een leercultuur. Het onderwijs moet worden omgevormd om dit zowel te faciliteren als te stimuleren.

Tot slot: heb je mijn keynote gemist en ben je nieuwsgierig naar mijn verhaal? Meer weten over de belangrijkste megatrends waar we mee te maken hebben in onze arbeidsmarkt, de skills-gap die dat oplevert, en het antwoord daarop vanuit het onderwijs?  Neem contact op en ik stuur ‘m je toe.