Hoe scholen we effectief 120 miljoen mensen om/bij?

(binnen drie jaar)

Digitale leerplatforms als totaaloplossing?

30 september 2019

Grote zorgen om de toenemende skills gap

Deze maand presenteerde het IBM Institute for Business Value een nieuw rapport over de arbeidsmarkt van morgen. Ze concluderen daarin dat de komende drie jaar als gevolg van kunstmatige intelligentie en automatisering de 12 grootste economieën van de wereld samen 120 miljoen mensen moeten bij-, en/of omscholen. In hetzelfde onderzoek zegt slechts 41 procent van de geïnterviewde CEO’s te beschikken over de mensen, vaardigheden en middelen die nodig zijn om de strategische doelen van hun organisaties te behalen.

Het onderzoek laat ook zien dat de tijd van de training om de juiste skills en kennis te verwerven, gemiddeld tien keer zo lang duurt als tien jaar geleden: van zo’n drie dagen in 2014 naar 36 dagen in 2018. Dat is 6 uur training per week. Dit betekent vrijwel continue bijscholing voor veel werknemers. De druk om te (blijven) leren neemt dus enorm toe; zowel voor bedrijven als voor werknemers.

De onderzoekers concluderen dat er een fundamentele verandering moet plaatsvinden in de manier waarop professionele organisaties de veranderende eisen aan werknemers moeten gaan managen. En dat geldt voor alle organisatieniveaus.

Een enorme opgave. Een interessante vraag is hoe deze fundamentele verandering eruit zal gaan zien. Hoe zorgen we ervoor dat we grote aantallen mensen effectief en efficiënt kunnen bijscholen? Wat voor technieken worden er ontwikkeld die ons gaan helpen om beter en sneller te leren?

Zukunft Personal: De laatste ontwikkelingen op het gebied van corporate learning

Vorige week waren we op de grootste en belangrijkste HRM beurs van Duitsland; Zukunft Personal in Keulen. Hier werden alle nieuwe diensten en ontwikkelingen getoond op het gebied van het krijgen, behouden en ontwikkelen van medewerkers. Een prima plek om eens te kijken wat er allemaal op dit gebied gebeurt.

Nog steeds focus op talent van buiten

Het IBM onderzoek bevestigt wat we zagen we op Zukunft Personal; voor veel organisatie is het nog steeds een belangrijke strategie om de benodigde kennis en vaardigheden naar binnen te halen door nieuwe mensen aan te nemen. Bedrijven gebruiken allerlei digitale wervingstools om het steeds schaarser wordende talent naar binnen te halen en zetten allerlei incentives in om dit talent zolang mogelijk vast te houden.

Toch zijn dit geen echte oplossingen om de skills gap te op een duurzame manier te overbruggen. Uiteindelijk ligt de sleutel zoals het IBM onderzoek laat zien, in (nieuwe vormen van) om-, en bijscholing. Bijkomend voordeel is dat medewerkers al zijn ingewerkt en de stakeholders en processen kennen. Hierdoor zijn zij sneller effectief in een nieuwe baan dan nieuwe medewerkers.

Digitale leerplatforms als totaaloplossing?

In Duitsland zagen we dat om- en bijscholing bij bedrijven eigenlijk volledig is gedigitaliseerd.  De aanbieders van klassieke opleidingen en cursussen door allerlei vooraanstaande instituten die een aantal jaren geleden de beurs domineerden, waren dit jaar compleet verdwenen. Deze plek was ingenomen door honderden high tech bedrijven; van de bekende reuzen tot start-ups.

We zagen dat kunstmatige intelligentie steeds beter in staat is om de juiste leerstof zo effectief mogelijk bij de juiste werknemer te krijgen. Deze werknemer kan die kennis anywhere, anytime tot zich kan nemen. Dergelijke systemen vormen een platform waarop naar believen content aan kan worden toegevoegd, aangeleverd door verschillende aanbieders.

Per gebruiker kan precies worden bijgehouden wat hij heeft ingekeken en hoelang. En desgewenst kunnen ook toetsen worden afgenomen om te controleren of de gebruiker de kennis daadwerkelijk tot zich heeft genomen.

Weinig oog voor de impact van (digitaal) leren

Het viel ons op dat, waar veel bedrijven op dit moment vooral lijken te worstelen met de vraag hoe zij een dergelijk systeem goed georganiseerd krijgen, er weinig aandacht is voor de vraag in hoeverre deze systemen in staat zijn om mensen de leerstof in te praktijk te laten brengen – en om dit te meten. Simpel gezegd, en enigszins chargerend, lijkt de vooronderstelling steeds te zijn dat, wanneer je de juiste kennis bij de juiste medewerker krijgt, leren vanzelf plaatsvindt. Maar dergelijk opgedane kennis is, zeker voor organisaties, niet veel waard als deze niet direct wordt toegepast. Nieuwe kennis is het meest effectief als het wordt omgezet in gedrag, zeker als dat gedrag direct bijdraagt aan een bedrijfsproces. De meeste technologie lijkt gericht op de ‘content-kant’ en de kennisdistributie. Maar daar waar de content bij de gebruiker aankomt en in de praktijk moet worden gebracht, zien we nog weinig innovatie. Uit ervaring weten wij dat dit de meest cruciale fase is in een leerproces.

Wij houden ons dagelijks bezig met vragen als: wat moeten specifieke personen leren en op welke manier leren zij het meest effectief? Hoe zorg je ervoor dat ze het geleerde op de juiste manier toepassen? En hoe meet je dat?

Om 120 miljoen mensen binnen korte tijd op te leiden, zullen we gebruik moeten maken een leercultuur waarbinnen verschillende methoden worden gecombineerd. Door gebruik te maken van de bestaande methoden: bij- en nascholing via reguliere onderwijsinstellingen, via commerciële partijen en via al dan niet zelf ontwikkelde e-learning tools. Belangrijkste daarbij is dat het geen incidentele scholing is, maar een continue proces.

Voor professionele organisaties betekent dit dat de strategische organisatiedoelen precies moeten worden gedefinieerd in de benodigde skills en vaardigheden. Deze organisatiedoelen, uitgedrukt in skills, kunnen vervolgens worden vertaald in persoonlijke leerdoelen die passen bij de individuele medewerker. Door de organisatie leerdoelen in lijn te brengen met persoonlijke leerdoelen, kan een leersysteem worden ontwikkeld dat snel en effectief kan worden ingezet: dat is leren met impact. Hoe dat precies werkt voor uw organisatie? Neem contact op en we praten je graag bij over de mogelijkheden.

Gerelateerde artikelen