Flexibel én inclusief onderwijs – kansen voor onderwijsinstellingen

Spiegel op flexibel onderwijs CINOP
Spiegel op flexibel onderwijs CINOP

25 oktober 2018

Bij CINOP zien wij dat flexibel onderwijs een actueel thema is bij onderwijsinstellingen. De reden is duidelijk: een steeds groter wordende diversiteit van doelgroepen en de nationale ambities op het gebied van een Leven Lang Ontwikkelen. Helaas staat inclusief onderwijs nog niet bij elke onderwijsinstelling hoog op de bestuursagenda. En dat is een gemiste kans.

Inclusief onderwijs is onderwijs waaraan zoveel mogelijk verschillende studenten kunnen meedoen en waarin uitzonderingen voor studenten met een ondersteuningsvraag steeds minder nodig zijn. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer tien procent van de studenten in het mbo en hoger onderwijs hinder ondervindt van een functiebeperking tijdens hun studie. Het gaat dan niet alleen om studenten met een fysieke beperking. Ook studenten met ADHD, dyslexie, een depressie of een chronische ziekte hebben een extra ondersteuningsvraag. Ook jonge ouders of studenten met een mantelzorgtaak kunnen niet altijd deelnemen aan het standaard aangeboden onderwijs.

Flexibel èn inclusief

Flexibel onderwijs biedt verschillende mogelijkheden in het wat, waar, wanneer en hoe er geleerd wordt. Daar is zowel behoefte aan bij de werkende volwassene als bij de jongere student. Ook de student met een ondersteuningsvraag heeft dus baat bij flexibel onderwijs. Door bijvoorbeeld onderwijs in modules, studeren op afstand of het variëren van het studietempo kunnen studenten hun opleiding inrichten op basis van hun eigen ritme en energieniveau. Uitzonderingen in de leerroute zijn daardoor steeds minder nodig. Flexibel onderwijs is dus ook inclusief onderwijs!

Studierendement stijgt

Studenten met een extra ondersteuningsvraag lopen vaker studievertraging op en vallen vaker uit dan andere studenten. Flexibel onderwijs vergroot de mogelijkheden voor deze groep studenten en het verhoogt daardoor hun kansen om een opleiding succesvol af te ronden. Het heeft dus een positieve invloed op het studierendement. Een onderwijsinstelling kan zich dus onderscheiden met flexibel onderwijs en daarnaast een positieve maatschappelijke invloed hebben.

Stichting CINOP en Expertisecentrum inclusief onderwijs hebben het initiatief genomen tot een landelijk onderzoek onder bestuur en directie van onderwijsinstellingen. Met de Spiegel op Flexibel Onderwijs onderzoeken we hoe zij anticiperen op de veranderde wensen van de arbeidsmarkt en de verschillende doelgroepen. En hoe flexibilisering kan bijdragen aan het inspelen op deze veranderingen. Is dit vraagstuk ook voor uw onderwijsinstelling relevant?

Gerelateerde items

Landstede werkt met FlexTool aan gemeenschappelijke taal rondom flexibel onderwijs

Een nieuw kwalificatiedossier: knelpunt of kans? – Artikel MBO krant

Ontwikkelpartners FlexTool aan het woord | In gesprek met ROC Nijmegen