Echt zelforganiserende teams floreren door succeservaringen

CINOP gesprek docent leerling

11 september 2018

Ik had deze week een interessante discussie over het verschil tussen zelfsturende en zelforganiserende teams. Sommige mensen vinden dit onderscheid vooral een semantisch verschil: jezelf (be-)sturen is eigenlijk hetzelfde als jezelf organiseren. Ikzelf ben van mening dat er wel degelijk een belangrijk verschil is.

De overeenkomst zit in het feit dat de mensen van beide soorten teams zelf bepalen hoe ze hun werk inrichten en uitvoeren. Maar daar waar een zelfsturend team zelf de kaders bepaalt waarbinnen ze opereert en ook haar eigen doelen vaststelt, komen bij een zelforganiserend team de kaders en doelen van buitenaf. Namelijk van een leiderschapselement dat buiten het team staat.

Bij zelforganiserende teams zijn het daarom vooral de managementlagen die worden weggehaald. Het leiderschapsteam blijft wel bestaan.

Waarom dan niet consequent de stap naar zelfsturing? Waarom ook niet die laatste hiërarchische positie verwijderen? De filosofie van zelforganiserende teams berust op de overtuiging dat er inderdaad een aantal zaken vanuit een team zelf moeten komen maar andere juist niet. Van buitenaf wordt zoals gezegd de koers bepaald. Deze koers ligt vast in de visie, die de identiteit van de organisatie beschrijft en de diepere betekenis van haar bestaan. Het verhaal dat vertelt waarom een organisatie doet wat ze doet en dat zin geeft aan het werk dat mensen dagelijks doen. Het leiderschapsteam faciliteert en weet de kracht van de combinaties binnen en tussen de teams te optimaliseren.

Die zingeving is iets dat dan weer uit de mensen zelf moet komen. Het leiderschap vertelt het grote verhaal, en de mensen moeten zelf bepalen hoe ze daar in willen passen. Hoe zij een bijdrage kunnen en willen leveren aan de ambitie van het geheel. En waarom ze daar iedere dag weer met een goed gevoel voor uit hun bed willen stappen.

Wat komt er nog meer uit de teams zelf? Wat kan niet van buitenaf komen? De keuze voor zelforganisatie berust allereerst op de overtuiging dat mensen zelf het beste weten hoe ze hun werk moeten uitvoeren. En hoe ze dat op een voor hen prettige manier kunnen doen.

Een andere overtuiging bestaat uit het idee dat mensen elkaar binnen zelforganiserende teams versterken. De aanwezige diversiteit maakt dat mensen elkaar kunnen aanvullen; problemen en vraagstukken kunnen vanuit verschillende standpunten en capaciteiten worden aangepakt. En werk kan worden verdeeld; zit er iemand in het team die vooral blij wordt van acquisitie? Dan kan zijn of haar andere werk misschien worden overgenomen door iemand die daar minder gevoel bij heeft en zich liever bezighoudt met de uitvoering.

Hoewel al deze zaken prachtig klinken, is er een belangrijke voorwaarde om ze ook daadwerkelijk te laten werken. En dat is het feit dat er regelmatig succeservaringen moeten zijn. Zonder succes is een zelforganiserend team eigenlijk betekenisloos. Een hoop geregel en gedoe zonder dat het iets oplevert. Mooie woorden. Succes werkt als een bevestiging van de overtuiging van de kracht van zelforganiserende teams. Het overtuigt mensen ervan dat ze daadwerkelijk impact realiseren; dat de zingeving die ze in hun werk zoeken daadwerkelijk wordt geconcretiseerd. Dat het inderdaad loont om zaken uit handen te geven, taken te (ver)delen en om samen te werken om de doelen te behalen.

Zo ontstaat een interessante cirkel: de overtuiging dat zelforganiserende teams zullen resulteren in succes, is gegrond in de voorwaarde dat echte zelforganisatie wordt aangedreven door succeservaringen. In de praktijk betekent dit dat, wanneer je kiest voor zelforganiserende teams, er eerst een gevoel van onzekerheid zal heersen; waarom doen we dit? Levert dit wel wat op? Wat moet ik eigenlijk precies doen? Maar op het moment dat de eerste successen worden behaald, wordt de filosofie bekrachtigd. In plaats van luisteren naar argumenten zullen mensen steeds sterker zelf ervaren dat het werkt. En tot het zover is moeten we vertrouwen blijven houden. Niet alleen in de filosofie, maar vooral ook in elkaar.