Duurzaam leren als sleutel tot een duurzaam Europa?

Duurzaamheid sleutel tot duurzaam Europa CINOP

20 augustus 2019

Nederlandse CEO’s gaan voor duurzaamheid

In november van dit jaar vraagt een grote groep topmensen uit het Europese bedrijfsleven in Brussel aandacht voor een Europese strategie voor een duurzaam Europa. Onder hen zijn ook veel toppers uit het Nederlandse bedrijfsleven. Het is mooi om te zien dat bij veel bedrijven het bewustzijn is ontstaan dat een enorm probleem zoals de verandering van ons klimaat alleen kan worden aangepakt wanneer we samen de handen ineen slaan. Het bedrijfsleven kan hierbij een belangrijke verbindende rol spelen tussen henzelf, de politiek en de burger.

Dutchtainable: duurzaam door innovatie

In Nederland bestaan al langer mooie initiatieven vanuit het bedrijfsleven die een zelfde visie uitdragen en samen proberen om Nederland te verduurzamen. Een inspirerend voorbeeld daarvan vind ik Dutchtainable: een samenwerkingsverband van een aantal grote organisaties (o.a. Albert Heijn, Aegon, FrieslandCampina, Shell, Philips en Unilever onder voorzitterschap van FrieslandCampina CEO Hein Schumacher). Door de krachten te bundelen zet Dutchtainable mensen met goede ideeën en initiatieven op het gebied van duurzaamheid in de schijnwerpers en helpt hen om hun impact te vergroten.

Kern van Dutchtainable is dat er een beroep wordt gedaan op ons vermogen om oplossingen te bedenken: onze innovatiekracht. Het platform hoopt een beweging in gang te zetten. In hun eigen woorden: “Het is onze missie om als stichting een beweging te brengen, een duurzame golf waar geen einde aan komt en waar Nederlandse initiatieven voor een betere toekomst van de wereld uit voortkomen.”

Duurzaamheid is blijven leren

Vanuit CINOP is het een interessante en logische gedachte om de verbinding te maken tussen de ambitie van ‘duurzaamheid door middel van innovatie’ en de rol die leren daarbij zou moeten spelen. Dutchtainable doet een beroep op de bijzondere innovatiekracht van Nederland, en veronderstelt daarmee een cultuur die mensen in staat stelt om innovatief te zijn. Een cultuur waarbinnen mensen kunnen leren hoe ze het beste om kunnen gaan met problemen.

Zou het daarom niet logisch zijn om een dubbele stap te maken en ons niet alleen te richten op het resultaat van de innovatie (duurzame oplossingen), maar ook op de basis van innovatie – de specifieke leercultuur die innovatie mogelijk maakt? Door de vijver te vergroten en te verduurzamen, kun je er voor zorgen dat er meer succesvolle ‘vissen’ kunnen worden gekweekt; meer goede, innovatieve oplossingen en ideeën die bijdragen aan het duurzaamheidsvraagstuk.

Leven Lang Leren om toekomstige maatschappelijke problemen aan te pakken

We hebben het al vaker gehad over het belang van een Leven Lang Leren (LLL). De grote veranderingen op de arbeidsmarkt maken dat het steeds belangrijker voor mensen wordt om continu te blijven leren. Om relevant te blijven op de arbeidsmarkt door steeds nieuwe kennis en vaardigheden te blijven leren. In het verlengde van bovenstaande ambities, zouden we ons kunnen afvragen of we niet een stap verder moeten gaan met LLL. Niet alleen vanuit een “defensieve” gedachte om mensen te beschermen, maar om tegelijkertijd een sprong naar voren te maken. Niet alleen LLL om de stap van de ene functie naar de andere te kunnen maken, maar ook om mensen voor te bereiden om grote maatschappelijke uitdagingen aan te gaan.

De vroege conclusie van deze korte gedachtegang is dus dat, om mooie en belangrijke initiatieven als Dutchtainable zelf verder op te schalen en echt te verduurzamen, er tegelijkertijd een proces nodig is waarbij ook het leren wordt verduurzaamd. Leren dat continu gebeurt – een leven lang – en erop gericht is om mensen te leren om innovatief te zijn; om te kunnen reageren op problemen die op ons af komen. Om samenwerkingen aan te gaan. Het verdient in deze zin dan ook de aanbeveling om samen met de ambitieuze organisaties na te denken over wat voor kennis en vaardigheden er over pakweg tien jaar nodig zijn. En om vervolgens de verbinding maken met het onderwijs – zowel het reguliere onderwijs als, bijvoorbeeld, interne opleidingen en leerculturen van professionele organisaties. Wat moeten we mensen leren? En op welke manier?

Want uiteindelijk kun je een land pas echt verduurzamen wanneer je ook een duurzame leercultuur hebt gerealiseerd waarbinnen de noodzakelijke innovatie is geborgd.

Meer informatie? Neem gerust contact op.