De kracht van de regio en internationalisering in het beroepsonderwijs

Europa dlnrs cinop erasmusplus2(1)

20 september 2018

Naast toenemende internationalisering zien we een groeiende focus op de lokale regio. Een groeiend belang van de regio betekent echter niet dat de noodzaak van internationale ervaring in het onderwijs af zou nemen. Integendeel; ook de regionale arbeidsmarkt vraagt steeds meer om internationale ervaring.

De arbeidsmarkt in het algemeen wordt gekenmerkt door vele veranderingen. Veranderingen die alleen maar toenemen in de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan de invloed van technologische ontwikkelingen zoals kunstmatige intelligentie en robotisering; deze zullen het werk van mensen drastisch veranderen. Banen verdwijnen en veranderen en er ontstaan ook volstrekt nieuwe banen. De arbeidsmarkt van morgen vraagt daarom om mensen die hiermee om kunnen gaan. Die weerbaar zijn. In staat om zichzelf te redden. Die zichzelf kunnen aanpassen aan wisselende omstandigheden en zich zo nodig kunnen verplaatsen. En die in staat zijn om zichzelf continu om- en bij te scholen wanneer de markt daar om vraagt.

Dat betekent dat we leerlingen en studenten daarop voor moeten bereiden. En een van de krachtigste manieren om deze vaardigheden bij te brengen is door een internationale ervaring. Een periode in het buitenland draagt bij aan de vorming van je persoonlijkheid; het verbreedt je blik op de wereld en brengt je nieuwe vaardigheden bij.

Het kappersvak bijvoorbeeld wordt in Engeland anders uitgevoerd dan in Nederland, met veel meer specialisten. Een studente paraveterinair leert in Spanje hechten en mag dit daar ook echt in de praktijk brengen. Grote bosbouwmachines waar we hier in Nederland alleen nog maar van kunnen dromen, zijn in Zweden in overvloed aanwezig en de inrichting en opbouw van een kinderdagverblijf ziet er in Finland totaal anders uit.

Dat internationale ervaring een belangrijke bijdrage levert aan je persoonlijke ontwikkeling, weten we al een hele tijd; er gaan al eeuwen studenten voor een korter of langer verblijf naar het buitenland. Maar dit waren vooral de ‘happy few’. Mensen met de middelen en de capaciteiten om te reizen en ondernemend te kunnen zijn.

De laatste jaren zien we echter een verbreding van de mobiliteit onder studenten. Financiële en logistieke ondersteuning, door subsidies als Erasmus+, en het groeiende besef van de waarde van internationalisering bij opleidingen zelf, maken het voor steeds meer mensen mogelijk om in het buitenland te werken en/of te studeren. En dat geldt zeker ook voor het hoger en middelbaar beroepsonderwijs.

Waar binnen dit beroepsonderwijs nog niet zo heel lang geleden vooral een aantal specifieke opleidingen hun studenten aanmoedigden om over de grenzen te gaan (denk aan bijvoorbeeld toerisme en groene opleidingen), zien we nu dat er in vrijwel alle sectoren succesvol wordt gewerkt aan internationale ervaringen voor de student en de docent. Een van de speerpunten van Erasmus+ is inclusie: een internationale ervaring mogelijk maken voor studenten die een extra zetje in die richting nodig hebben, studenten met weinig middelen, studenten met een kwetsbare achtergrond, studenten die hun identiteitskaart hooguit bij een politiecontrole hebben laten zien, studenten die geen koffer in huis hebben, studenten die niet verder komen dan hun eigen woonplaats. Juist voor hen heeft een buitenlandervaring enorm veel waarde. En de studenten die niet zelf naar het buitenland gaan worden steeds meer op andere manieren betrokken bij internationalisering. Bijvoorbeeld door verbindingen te maken tussen hen en andere culturen in eigen land, of zelfs op de eigen school.

Waarom is het nu juist zo belangrijk dat ook het beroepsonderwijs groeit op het gebied van internationaliseren? Van oudsher is het beroepsonderwijs toch juist nauw verbonden met de regionale arbeidsmarkt? De regio speelt inderdaad een steeds belangrijkere rol. Als tegenwicht aan globalisering zoeken steeds meer mensen oplossingen uit hun eigen omgeving; niet alleen in wonen en werk, maar ook steeds vaker in voedsel en andere lokale producten en diensten. Echter, het is een misvatting om te denken dat een sterke focus op de regio betekent dat er minder focus op de rest van de wereld zou zijn. Ook de lokale regio – kleine en middelgrote bedrijven – beseft dat ze steeds meer internationaal moeten samenwerken. Zaken als leveranciers, infrastructurele partners en dienstverleners en zelfs klanten (zowel analoog als digitaal) komen steeds vaker van buiten de regio’s. En dat betekent dat er bij al deze regionale werkgevers ook steeds meer vraag is naar medewerkers die internationale ervaring hebben.

Als beeldspraak zou je het belang van een steeds sterker wordende regio kunnen zien als de wortels van een boom en de rest van de wereld als de stam en takken van diezelfde boom; hoe beter de wortels verankerd zijn in de regio, hoe sterker en groter de rest van de boom zal worden. En vice versa.

Hoe regionaal je de focus ook wilt leggen in de extreem complexe wereld van vandaag en morgen, uiteindelijk kun je alleen samen met anderen oplossingen bedenken en uitvoeren. Alles hangt immers steeds meer met alles samen en we worden steeds afhankelijker van elkaar. En dat besef je vooral wanneer je jezelf in andere culturen beweegt. Wanneer je je hebt leren bewegen in een voor jou vreemde context. Wanneer je jouw vak vanuit een ander perspectief hebt bekeken. Wanneer je ondernemend bent en bereid om verder te kijken dan je eigen grenzen.

Gerelateerde items

Duurzamer onderwijs – trends en ontwikkelingen | Artikel vakblad Profiel

KOMPAS21 helpt studenten Zone.College-studenten met reflecteren