De 5 grootste zorgen van het beroepsonderwijs na corona

Blog scenario's beroepsonderwijs

05 juni 2020

Blog door Huub Dekkers, bestuurder CINOP

Onderzoek naar post-corona scenario’s

Recent hebben we onderzocht wat de mening is van docenten, bestuurders en andere mensen die werkzaam zijn in het onderwijs over het onderwijs na de corona-crisis. In gesprekken met onderwijsbestuurders de afgelopen maanden merkten we dat er grote behoefte is aan scenario’s over de komende periode. Wat staat ons te wachten? Welke keuzes moeten we gaan maken? Gaan we terug naar de oude situatie of naar een nieuw normaal waarbij bijvoorbeeld onderwijs op afstand een integraal onderdeel van het onderwijs wordt? En wat betekent dat voor de docenten? We zijn nu volop bezig om de resultaten van dit onderzoek te analyseren, en op basis daarvan een aantal scenario’s uit te werken voor de ontwikkeling van het onderwijs de komende tijd. We kunnen deze scenario’s naar verwachting 10 juni presenteren.

Voordat het zover is, willen we nu al een aantal interessante feiten delen die we al kunnen zien in de resultaten van de enquête. Bijvoorbeeld de grootste zorgen die mensen uit het beroepsonderwijs op dit moment hebben over de toekomst:

  • Zijn er nog voldoende stage-/bpv-plekken te vinden voor de studenten?
  • Beschikken docenten over de juiste vaardigheden voor het nieuwe onderwijs?
  • Hoe moeten we toetsen, met name bij praktijkvakken?

Waar ligt het beroepsonderwijs van wakker? Leren in de praktijk

Met stip op één de grootste zorg binnen het beroepsonderwijs: zijn er voldoende stage-/bpv-plekken te vinden voor de studenten? Op veel plekken was de krimp van stageplekken al ingezet, maar de angst is dat de coronacrisis dit probleem alleen maar groter zal maken. Als essentieel onderdeel van het beroepsonderwijs worden de praktijkplekken door corona op meerdere manieren bedreigd. Tot het moment dat er een vaccin is ontwikkeld, hebben we te maken met de 1,5 meter maatschappij waarbij zoveel mogelijk vanuit huis moet worden gewerkt. De bezetting bij bedrijven is minimaal en de ruimte is letterlijk beperkt. Ook de financiële crisis die ons boven het hoofd hangt, zal de druk op stageplekken doen toenemen. Door de focus op lijfsbehoud en in het directe verlengde daarvan het behoud van banen, dreigen de investeringen die organisaties normaal gesproken steken in het helpen en begeleiden van studenten, drastisch te verkleinen.

Vaardigheden van de docenten

Op nummer twee van de lijst met grote zorgen staat de vraag of de docenten over de juiste vaardigheden beschikken om in de nabije toekomst vorm te geven aan het nieuwe onderwijs. Online onderwijs vraagt om een andere didactische aanpak en kennis van online tools. Het zal een deel van de docenten tijd kosten om deze aan te leren. Interessant om te zien: deze zorg lijkt te suggereren dat veel mensen uit het beroepsonderwijs ervan uit lijken te gaan dat het beroepsonderwijs, in ieder geval het komende jaar, nog niet terug gaat naar de situatie van voor corona. Sterker nog, zij gaan ervan uit dat online onderwijs blijft. Dit is een nieuwe situatie die vraagt om nieuwe vaardigheden.

Hoe toets je bij praktijkvakken?

In het verlengde van deze belangrijkste zorg staat op nummer drie de vraag hoe er getoetst moet worden, met name bij praktijkvakken. Een vraag die veel beroepsstudenten raakt, van kappers en fysiotherapeuten tot mondhygiënisten en studenten van dansopleidingen: hoe examineer je studenten die je opleidt voor een contactberoep?

De komende week werken we de inzichten verder uit naar scenario’s voor het beroepsonderwijs van de toekomst. Wil je als eerste op de hoogte zijn? Meld je aan via onderstaande button en we sturen je de rapportage en de scenario’s zodra deze gereed zijn.

Gerelateerde artikelen