Basisvaardigheden – onderwijsaanbieders volwasseneducatie

Er vinden veel ontwikkelingen plaats in het veld van de volwasseneneducatie. Van onderwijsaanbieders wordt flexibiliteit en maatwerk verwacht in het ontwikkelen en optimaliseren van educatieaanbod. Hoe meet je welke resultaten deelnemers van non-formele trajecten hebben geboekt? Hoe weet je welk aanbod past bij welke doelgroep? Hoe motiveer je de deelnemers om een traject te (blijven) volgen?

CINOP ondersteunt organisaties die een opdracht hebben voor volwasseneneducatie, zoals roc’s, bibliotheken en taalaanbieders, om passend aanbod te organiseren en adequate evaluatie-instrumenten toe te passen. Ook kunnen we, aan de hand van de methodiek KLASSE!, een ondersteunen in het opzetten van een wervingsstrategie.

Gerelateerde artikelen

Hoe scholen we effectief 120 miljoen mensen om/bij? (binnen drie jaar)

Persbericht: unieke gezamenlijke oproep voor aanpak basisvaardigheden