De basis voor iedereen

Iedereen heeft belang bij de beheersing van de basisvaardigheden, taal, rekenen en digitale vaardigheden. Toch blijkt dat dit voor een grote groep mensen – van jong tot oud – niet vanzelfsprekend is. De regionale aanpak laaggeletterdheid, het programma Digitale inclusie, de agenda Leven Lang Ontwikkelen en de invoering van taal- en rekeneisen in het onderwijs en andere wet- en regelgeving hebben tot doel beperkingen op basisvaardigheden te voorkomen of terug te dringen. En ook binnen het sociaal domein (maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg/gezinsaanpak, werk & inkomen) en bijvoorbeeld inburgeringkansengelijkheid, het bibliotheekbeleid en lokale  spelen het verkrijgen van voldoende basisvaardigheden een grote rol bij het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie.

Hoe kom je tot een effectieve aanpak? Wat kun je als overheidsorganisatie, maatschappelijke organisatie of werkgever doen en hoe geef je dit vorm?

Lees hier hoe CINOP ondersteunt bij een effectieve aanpak basisvaardigheden van inwoners, leerlingen, werknemers en cliënten.

Voor gemeenten en uitvoeringsorganisaties

Bibliotheken, Onderwijs, Welzijn en andere maatschappelijke partners integraal aan de slag.

Voor werkgevers en brancheorganisaties

Veiligheid, duurzame inzetbaarheid, productiviteit en de impact van basisvaardigheden.

Voor onderwijsinstellingen