Een leven lang ontwikkelen

Een leven lang ontwikkelen is cruciaal om fit te blijven op de continu veranderende arbeidsmarkt. Voor iedereen. Ook voor volwassenen.

Opleiden voor de toekomst

CINOP is strategisch partner bij complexe vraagstukken rondom duurzame inzetbaarheid en opleiden voor de toekomst. Denk aan krimp- en groeisectoren, intersectorale mobiliteit, branchecertificering, participatie en aansluiting op de arbeidsmarkt.

Lerende volwassenen

Samen met onze partners zorgen we voor oplossingen die ook voor lerende volwassenen aantrekkelijk zijn. Wij hebben uitgebreide kennis van de markt, werken vanuit een brede scope en bieden oplossingen met een innovatieve insteek. Oplossingen op het snijvlak van onderwijs en arbeidsmarkt. Regionaal, nationaal en internationaal.

Voor wie doen we dat?

  • We adviseren en ondersteunen werkgevers- en werknemersorganisaties, scholingsfondsen, intermediaire organisaties en brancheorganisaties bij het vraagstukken op het gebied van een leven lang ontwikkelen.
  • We helpen werkgevers en werknemers om regie te pakken op loopbaanontwikkeling. Door maatwerkoplossingen te bieden en geijkte patronen los te laten. Kern daarbij is het bevorderen van de leercultuur in organisaties.
  • We helpen ministeries, onderwijsinstellingen, gemeenten en ketenpartners (SBB, UWV, Leerwerkloketten en de SWbedrijven) om participatie te bevorderen en de aansluiting op de arbeidsmarkt te verbeteren.

CINOP is een hele goede partner om in korte tijd, samen met de vakmensen uit de praktijk, te zorgen dat het opleidingsprogramma inhoudelijk klopt, om formats te maken en om een elektronische leeromgeving in te richten.

Yvonne de Ruijter, directeur Stichting Ambacht Nederland

Omslag: van baanzekerheid naar werkzekerheid

We zetten, samen met onze partners, in op de verschuiving van baanzekerheid naar werkzekerheid. Bijvoorbeeld via:

  • (inter)sectorale scholing en mobiliteit
  • Bevorderen van in-, door- en uitstroom
  • loopbaanbegeleiding, maatwerk en flexibel opleiden
  • gericht onderzoek, data-analyse en advies voor specifieke knelpunten.
  • We maken een heldere analyse, bepalen samen de juiste oplossing en helpen bij de uitvoering.

Wil je weten wat we voor je kunnen betekenen? Neem contact op en ontdek de mogelijkheden.

Participatie en aansluiting op de arbeidsmarkt – voor iedereen

We zetten ons ook in voor het benutten van talent van jongeren en volwassenen waarvoor een (beroeps)opleiding niet direct haalbaar is. Bijvoorbeeld door laaggeletterdheid, een lichamelijke beperking, een psychische stoornis of leer-, gedrags- of sociale problematiek. Ons doel is om participatie te bevorderen en de aansluiting op de arbeidsmarkt te verbeteren. CINOP werkt aan scholingsoplossingen, in partnerschappen met overheid en brancheorganisaties. We zetten samen maatwerkprogramma’s op, geven vorm aan praktijkleren binnen bedrijven, of zetten gerichte programma’s op voor loopbaanoriëntatie en –begeleiding.

Basisvaardigheden

We zijn specialist op het gebied van basisvaardigheden. Met onze brede kennis over de aanpak van laaggeletterdheid hebben we al vele gemeenten en onderwijsinstellingen begeleid. Zo hebben we inzicht in effectieve interventies voor vermindering van laaggeletterdheid.

Meer weten over participatie en aansluiting op de arbeidsmarkt?

Gerelateerde items