Netwerk Breed opleiden Niveau 2 | editie 2022

03 februari 2022 12:30 - 17:00

Fysieke, hybride of online bijeenkomst

Sinds 2016 is het Netwerk Breed opleiden Niveau 2 dé plek waar mbo-professionals met hart voor de niveau 2 doelgroep hun ervaringen, aanpakken en best practices delen. We wisselen kennis uit over inhoudelijke thema’s, ontvangen gastsprekers en buigen ons over gezamenlijke vraagstukken om tot passende oplossingen te komen. Het is een netwerk van en voor mbo-professionals die zich hard maken voor toekomstbestendig beroepsonderwijs voor de niveau 2 doelgroep. Tijdens de netwerkbijeenkomsten is veel ruimte voor het uitwisselen van aanpakken en bieden gastsprekers inspiratie rondom specifieke thema’s.

Focus van het netwerk

Op welke manier kan onderwijs zo worden vormgegeven, dat de niveau 2 student goed en passend kan worden opgeleid? Deze vraag staat centraal in het netwerk. Sommigen doen dat met een sterke focus op loopbaanoriëntatie, anderen met een breed basisjaar en weer anderen hebben gekozen voor het cross-over dossier Servicemedewerker als basis voor een flexibele en praktijkgerichte opleiding. Het netwerk staat niet voor één aanpak of concept, maar probeert juist meer inzicht en grip te krijgen op verschillende mogelijkheden, afwegingen en condities, passend bij de doelgroep en het (regionale) werkveld. CINOP faciliteert het netwerk en zorgt dat thema’s die vanuit de agendacommissie worden aangedragen, een plek krijgen in het programma.

Voor wie?

Projectleiders, opleidingsmanagers, strategisch adviseurs en onderwijsmakers die nauw betrokken zijn bij het vraagstuk hoe het onderwijs op niveau 2 in de breedste zin van het woord goed vormgegeven kan worden.

Wanneer?

  • 3 februari 2022
  • 19 mei 2022
  • 6 oktober 2022
  • 8 december 2022

Kosten

Het lidmaatschap voor dit netwerk bedraagt € 1.650,- per lid/per jaar en € 1.250,- voor elke extra deelnemer vanuit eenzelfde instelling.

Waar?

We streven naar fysieke bijeenkomsten die plaatsvinden in Amersfoort. Uiteraard zoeken we locaties waar we de richtlijnen van het RIVM voldoende in acht kunnen nemen. Fysieke bijeenkomsten vinden plaats op een locatie in het midden van het land en duren van 12.30 uur tot 17.00 uur. Wanneer fysiek afspreken niet mogelijk is, wordt de bijeenkomst online aangeboden. Naast netwerksessies, probeert het netwerk ook één keer per jaar een bijdrage te leveren aan een landelijke conferentie. Indien nodig worden tussentijds extra bijeenkomsten georganiseerd rondom thema’s / vragen die acute aandacht vragen.

Meerwaarde netwerk volgens netwerkleden

  • Kruisbestuiving
  • Inspiratie opdoen
  • Ik voel me er thuis
  • Fijn te sparren met gelijkgestemden
  • Heerlijk, fijn en inspirerend
  • Hier word ik blij van

Aangesloten onderwijsinstellingen

In 2021 waren de volgende scholen in het netwerk vertegenwoordigd: Deltion College, Horizon College, mboRijnland, Zadkine, Noorderpoort, ROC Midden Nederland, ROC Aventus, ROC Friese Poort, Rijn IJssel, Nova College en ROC van Amsterdam.

Interesse? Sluit je aan!

Meld je aan via onderstaande button. We hopen je in 2022 te mogen begroeten.