Netwerk Breed opleiden Niveau 2 | editie 2021

04 februari 2021 09:30 - 15:00

Fysieke, hybride of online bijeenkomst

Ook in 2021 zetten we ons Netwerk Breed opleiden Niveau 2 (N2B) voort. Het N2B komt in 2021 vier keer per jaar samen, het liefst fysiek, om inhoudelijke thema’s te bespreken, kennis uit te wisselen en elkaar te helpen vraagstukken op te lossen over sterk beroepsonderwijs voor de kwetsbare niveau 2 doelgroep. Het is een netwerk van en voor mbo-professionals die zich hard maken voor passend onderwijzen voor de niveau 2 doelgroep. CINOP faciliteert het netwerk en zorgt er voor dat de inhoudelijke thema’s die vanuit de agendacommissie worden aangedragen, een plek krijgen in het programma. Tijdens de netwerkbijeenkomsten is veel ruimte voor het uitwisselen van aanpakken en ook kunnen gastsprekers inspiratie bieden rondom specifieke thema’s.

Hieronder enkele quotes van leden over de meerwaarde van het netwerk in 2020.

Het is fijn dat we allemaal zo open informatie delen, uitwisselen en elkaar helpen rondom vraagstukken waar we allemaal mee zitten.” (ROC Midden Nederland)

 “Door als netwerk met SBB en OCW in gesprek te gaan, kunnen we een krachtig signaal afgeven over actuele ontwikkelingen.” (Noorderpoort)

 “Het delen van kennis en ervaringen helpt om elkaar scherp te houden, dat waardeer ik altijd enorm aan dit netwerk.” (Horizon College)

Voor wie?

Projectleiders, opleidingsmanagers, strategisch adviseurs en onderwijsmakers die nauw betrokken zijn bij het vraagstuk niveau 2 breed opleiden.

Wanneer?

  • 4 februari 2021
  • 20 mei 2021
  • 7 oktober 2021
  • 9 december 2021

Waar?

We streven naar fysieke bijeenkomsten van een dagdeel. Uiteraard zoeken we locaties waar we de richtlijnen van het RIVM voldoende in acht kunnen nemen. Fysieke bijeenkomsten vinden plaats op een locatie in het midden van het land en duren van 9.30 – 15 uur. Wanneer fysiek afspreken niet mogelijk is, wordt de bijeenkomst online aangeboden van 09.30-12.30 uur. Optioneel zullen dan ook extra online bijeenkomsten worden ingepland om actuele vragen ook tussentijds op te kunnen pakken met elkaar.

Kosten

Het lidmaatschap voor dit netwerk bedraagt € 1.395,- per lid/per jaar. De lidmaatschapsgelden worden gebruikt voor het dekken van de kosten voor de organisatie en uitvoering van de bijeenkomsten en eventuele inhuur van externe gastsprekers.

Interesse? Sluit je aan!

We hopen je in 2021 te mogen begroeten.