Visie & strategie flexibel onderwijs: meer afstemming in beelden en aanpak rondom flexibiliseringsvragen

Onderwijsontwerp flexibel onderwijs: van denken naar doen; aan de slag met curriculumontwikkeling