Leren in hybride vorm, hoe pak je dit ontwerpvraagstuk aan?

Netwerk Breed opleiden Niveau 2 | editie 2021

CINOP helpt UNESCO-UNEVOC bij gendergelijkheid in technisch beroepsonderwijs

Webinar Leven Lang Ontwikkelen in het mbo

1 Miljoen MDT-subsidie voor IMCoach

Imcweekendschool cinop uitreiking

Hoe onderzoek naar data-inzet bij Fontys Hogeschool ICT gaat helpen studenten op te leiden tot betere ‘self regulated learners’

Gefundeerd praktijkgestuurd leren bij Dulon College en ’s Heeren Loo

Lars werkt in de praktijk cinop

Best practice CINOP bij het (her)inrichten van examinering voor een Leven Lang Ontwikkelen bij Curio

(Online) training Ontwerpprincipes flexibel onderwijs bij Windesheim

Hoe datavolwassen zijn onderwijsinstellingen in Nederland? | Marktanalyse mbo, hbo en wo

Jaaroverzicht: Landbouw-TVET in Ghana

Een verloren mbo-jaar?

Een verloren mbo jaar cinop

Onderwijskundige vragen over online leren? Bel de CINOP Helpdesk

Start van de bouw van de ISDB incubator in Mozambique

Mijlpaal: IMCoach viert deze maand de start van het 200e IMCoach-traject

Imweekendcoach

(Online) training | Pedagogisch didactisch handelen in afstandsonderwijs

Gezocht: Business controller

Vier nieuwe meesters voor de slagersbranche

Take-off opleiding Steward(ess) bij ROC van Amsterdam

CINOP werkt aan ondernemerschapskansen voor jongeren in Koerdistan, Irak

Naar school in de puberteit: een letterlijke brainstorm

Studytube en CINOP starten strategische samenwerking

Extra toezicht ondermijnt kwaliteit hoger onderwijs

Ontwikkelen van een branchekwalificatiestructuur voor Omgevingsdienst NL

“Helft scholen slaagt voor ‘corona-examen’”

Huub Dekkers | CINOP

Onderwijsinstellingen opgelet | Op zoek naar een (aanvullend) studie- of stageproject voor studenten?

logo maatschappelijke diensttijd

CINOP gaat werken aan inclusief beroepsonderwijs voor vluchtelingen in Oeganda

Landelijke peiling Invloed van corona op Leven Lang Ontwikkelen | Waar loopt jouw organisatie tegenaan?

Landelijke peiling ‘Invloed van corona op Leven Lang Ontwikkelen’

Versneld bij- en omscholen tijdens en na de coronacrisis – hoe doe je dit?

CINOP staat Politieacademie bij | Ontwikkelen kwalificatiedossiers Politieacademie

Webinar Hybride onderwijs

Terugblik: webinar Hybride onderwijs

Webinar hybride onderwijs

Alfa-college herijkt examenorganisatie tijdens coronacrisis

Teamkracht bij Deltion college – Op weg naar een lerende organisatie

Deltion lerende organisatie

Toekomstscenario’s voor het beroepsonderwijs

Onderwijstoekomstscenario's

Scholing werkt! Benut de regeling NL leert door!

NL_leert_door_CINOP

Whitepaper Beoordelen en examineren in het mbo in tijden van corona

Examinering_is_van_ons_allemaal_Albeda_College

Haal achterstanden door de coronacrisis snel en met subsidie in

Leren in tijden van COVID-19: online didactische training voor PPS, Indonesië

Onderwijs op maat: nieuwe opleidingsaanpak voor volwassenen in de zorg

Veranderkracht van onderwijsteams in crisis: leren door reflectie

Veranderkracht van onderwijsteams in crisis

Beroepsonderwijs bezorgd: online lesgeven vraagt andere rol van docent

Onderwijstoekomstscenario's

Webinar ‘Op naar een goede herstart van het mbo’

een goede herstart voor het mbo

Grootste zorgen beroepsonderwijs over stage-/bpv-plekken

CINOP_toekomstscenarios

Naar een duurzame economie; hoe we lerend uit de corona-crisis kunnen komen

Blog naar een duurzame economie

Hebben we meer vrouwen nodig aan de ontwerptafel?

Flexibel onderwijs is niet per definitie slecht onderwijs, in tegendeel

Webinar 21ste eeuwse vaardigheden, júíst nu!

Whitepaper Leven Lang Ontwikkelen ná de crisis

Inhaalprogramma onderwijsachterstanden: zet impact centraal

Leerlingendaling in het VO | Subsidie voor een toekomstplan in de regio

FlexLab: samen werken aan succesfactoren van flexibel onderwijs!

Flexlab 2020 2021

De 5 grootste zorgen van het beroepsonderwijs na corona

Blog scenario's beroepsonderwijs

Whitepaper: Leven Lang Ontwikkelen ná de crisis

Whitepaper Leven Lang Ontwikkelen ná de crisis

Kwart mbo’ers negatief over keuzedelen in JOB-monitor; wat werkt wèl?

Resultaten Job monitor

Versterken van de kwaliteit van schoolexamens op het Maerlant College

Examinering op orde, nu èn later: hoe pak je dat goed aan?

Interview alie kamphuis

Hulp voor examencommissies: kwaliteitsborging tijdens de coronacrisis

Hulp bij examinering cinop

Webinar Formatief handelen: grip houden op de ontwikkeling van studenten

Kennisclip: studenten stimuleren in online leeromgeving

Anderhalvemeteronderwijs in tijden van corona: welke lessen kunnen we leren van flexibiliseringspioniers in het beroepsonderwijs?

Webinar Formatief handelen: grip houden op de ontwikkeling van studenten

Gemeente Haarlem zet Virtual Reality in bij aanpak laaggeletterdheid

VR-training gemeente Haarlem aanpak laaggeletterdheid

Curio: project Examinering, certificering en diplomering voor 12-67 jaar

Een leven lang ontwikkelen bij Curio

Governance in het onderwijs richting het einde van de coronacrisis

Governance in het onderwijs richting het einde van de coronacrisis

Waarde en impact van het onderwijs als wapen in de strijd tegen voedseltekorten in Mali

Flexpraktijk Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

Examinering is van ons allemaal

Examinering_is_van_ons_allemaal_Albeda_College

Webinar ‘Anders’ toetsen en examineren: Toegankelijk en flexibel

Foto bij het webinar anders toetsen en examineren

Terugblik: Digitale ontwerptafel over Hybride onderwijs

NL_leert_door_CINOP

Hoe lokale uitvindingen in medische apparatuur de Ethiopische gezondheidszorg verbeteren

Johan Cruijf College werkt met behulp van de FlexScan aan flexibel leerarrangement

6 tips om als examencommissie adequaat te blijven handelen

Objectief observeren moet je leren

Flexpraktijk Summa College

Online training: Verantwoord hanteren van CGI bij (school)examineren

CINOP ondersteunt examencommissies online

CINOP_toekomstscenarios

Ondersteuning Practoraat: Samen bouwen, onderzoeken en impact realiseren

Veranderkracht van onderwijsteams in crisis: hoe zorg je dat die kracht blijft?

Waar krijg jij energie van? Professionele ontwikkeling met Sterke Punten training

Coronavirus – impact, creatieve oplossingen en hulp

Digitaalleren cinop

KOMPAS21: uitbreiding en koppeling aan het onderwijsaanbod

Samenwerken aan onderwijskwaliteit

Quickscan WerkLab Rijk van Nijmegen | aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt studenten+

Quickscan WerkLab Rijk van Nijmegen

Professionaliseren van decentrale examencommissies bij Landstede mbo

Landstede mbo

Met FlexScan naar koersdocument flexibilisering bij Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Formatief handelen op het CITAVERDE college (vmbo)

Flexpraktijk Friesland College CIOS

Flexpraktijk Friesland College

Flexibilisering hoog op kwaliteitsagenda binnen ArtEZ

Visie op hoger onderwijs: regionaal in plaats van nationaal

Versterken van het schoolexamenbeleid bij Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

Leerlingen van de Bossche vakschool op bliksemstage bij CINOP

Bliksemstage bij CINOP

De baas van morgen; Teslime vervangt directeur Eline van der Net bij CINOP

Baas van Morgen: Eline van der Net samen met Teslime

Passend opleidingstraject voor jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt bij Mbo Rijnland college Start-Up

Eerste diploma’s Ambachtsacademie een feit!

De gediplomeerden, hun leermeesters, Minister Wouter Koolmees en voorzitter en directeur AmbachtNederland

Visie CINOP op Strategische Agenda Hoger Onderwijs ‘Houdbaar voor de toekomst’

World Economic Forum 2020: in 10 jaar 1 miljard mensen om- en bijscholen

CINOP ondersteunt UNESCO UNEVOC bij onderzoek naar gendergelijkheid in beroepsonderwijs

Basisvaardigheden: ons aanbod voor werkgevers, gemeenten en onderwijs

Flexpraktijk ROC Nijmegen

Flexpraktijk ROC Nijmegen

2019 in vogelvlucht: we kijken uit naar 2020!

Het nieuwe ‘Passerelle’-programma is gelanceerd in Benin!

The Passerelle project

Flexpraktijk Fontys Hogeschool ICT

Flexpraktijk Fontys Hogeschool ICT

Internationalisering in het mbo

CINOP begeleidde KION, HAN en ROC Nijmegen naar duurzaam innovatienetwerk ‘KEI’

Ondertekenen samenwerkingsovereenkomst KEI

Voortzetting netwerk Breed opleiden Niveau 2

Netwerk Breed opleiden Niveau 2

Campagne #NOBULLSHIT voor burgerschapsonderwijs

Hackathon

Project Dwarsverbinden in de Regio

Project Dwarsverbinden in de Regio

Flexpraktijken: in gesprek met flexibiliseringspioniers in het beroepsonderwijs

Flexpraktijk Windesheim

ECBO start nieuw project: ‘Aan de slag met Diversiteit en Inclusie’

Modernisering en professionalisering van het hoger onderwijs in Mali

Professionalisering onderwijs Mali

De Ghanese raad van Verpleeg- & Verloskunde bezoekt Nederland om meer te weten te komen over digitaal toetsen

Aan de slag met verbeteren PTA’s

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de docent van de toekomst?

Inspiratiesessie SkillsTown - CINOP

Maakt breed opleiden studenten echt aantrekkelijker voor de arbeidsmarkt?

Hoe scholen we effectief 120 miljoen mensen om/bij? (binnen drie jaar)

Digitale leerplatforms als totaaloplossing?

Lancering curriculum seksuele opvoeding Benin

Het versterken van de Chittagong Port Authority Training Institute (CPATI) in Bangladesh:

CINOP global Bangladesh

Design Thinking bij het Horizon college

Hogeschool Zuyd: Succesvol Studeren

Hogeschoolzuyd

Duurzaam inzetbare medewerkers cruciaal voor bedrijven

Week van de alfabetisering: samen werken aan een leven lang ontwikkelen

Week van de alfabetisering

CINOP expert partner bij vormgeving flexibele onderwijsprogramma’s

55 jongeren ontvangen als eerste het Europass certificaat als IMCoach

Uitreiking van de IMCoach certificaten

Webinar KLASSE!

KLASSE! webinar

Curriculumontwikkeling: doe het op jouw manier!

WorldSkills 2019: jongeren met een beroepsopleiding kunnen de wereld veranderen

Worldskills 2019 CINOP

CINOP krijgt OKP-tender Nuffic gegund: Duurzame oplossingen in de maritieme en havensector in Bangladesh

Haven Chittagong

CINOP Intervisiespel 2019

CINOP Intervisiespel 2019

Duurzaam leren als sleutel tot een duurzaam Europa?

Duurzaamheid sleutel tot duurzaam Europa CINOP

CINOP draagt bij aan nieuw UNESCO-UNEVOC BILT-project

UNESCO-UNEVOC BILT Project

Flexibel en toekomstgericht onderwijs bij Syntra met de FlexScan

CINOP inzet flexscan met stuurgroep

Curriculumvernieuwing bij het Groene Lyceum

Cinop groene lyceum

Modern werkgeverschap: samen zoeken naar het beloningsbeleid van morgen

Teamwork cinop blog

Met KOMPAS21 zicht op je talent

Kompas21 CINOP BASISVAARDIGHEDEN

Vakwedstrijden krachtig instrument voor professionele ontwikkeling

Vakwedstrijden CINOP

Eerste Train-de-Trainer KOMPAS21 groot succes

KOMPAS21 CINOP

Nederland nummer 1 in inburgering

Inburgering Vraagstuk CINOP

Praktijkcolleges voor werkplekleren: dat werkt

CINOP werkplekleren

KOMPAS21: reflectie-instrument voor 21e -eeuwse vaardigheden

KOMPAS21 CINOP

Hoger onderwijs van de toekomst? Richt je op de regio van de toekomst!

Blog hoger onderwijs van de toekomst

Implementatie van cursus seksuele opvoeding in onderwijs in Benin

Benin onderwijs CINOP

Zes pijlers voor het succesvol werken aan onderwijskwaliteit

Samenwerken aan onderwijskwaliteit

Dr. Patricia Brouwer (ECBO) in Expeditieteam Lerarenagenda NRO

Ecbo lerarenagenda CINOP

Erasmus+ bereikt mijlpaal van 10 miljoen deelnemers

CINOP erasmus+10 miljoen deelnemers mei 2019

Vernieuwing van onderwijsprogramma’s in Aruba

Aruba CINOP onderwijs

Brede inzet FlexScan bij Fontys hogeschool

Flexibilisering Fontys CINOP

Tweede Kamer neemt maatregelen: maak studeren met een functiebeperking toegankelijker

Maatregelen-tweede-kamer-studeren-met-een-functiebeperking

Expertisecentrum beroepsonderwijs (ECBO) partner in drie nieuwe langlopende onderzoeken

Ecbo partner drie nieuwe onderzoeken CINOP

Provincie Brabant gaat voor Leven Lang Leren

Blog bestuursakkoord province brabant

Persbericht: unieke gezamenlijke oproep voor aanpak basisvaardigheden

Petitie laaggeletterdheid CINOP

Download de instrumentkaart aanpak onderwijslogistieke vraagstukken in mbo-teams!

Cinop overleg (54)

Ambachtsacademie verruimt leeftijd om ambacht te leren

Ambachtsacademie CINOP

Persoonlijk ontwikkelingsbudget voor iedereen

Persoonlijk ontwikkelingsbudget voor iedereen CINOP

Online cursus kritisch denken

Online cursus kritisch denken in mbo

FlexScan voor een gezamenlijke aanpak op flexibel onderwijs

FlexScan publicatie CINOP

Herziening Europass voor betere toegankelijkheid en meer inclusie

Terugblik beleidssessie europass CINOP

Nieuw beroepscompetentieprofiel apothekersassistent 2019 ontwikkeld

Apothekersassistent cinop

De implementatie van een nieuw curriculum voor de afdeling Verloskunde van Semara University

Midwifery(1)

Project Campus Mali in beeld

Ouindinda CINOP Mali

De Leven Lang Leren labs

Minister leven lang leren labs CINOP

BurgerschapLabs: de winnaars zijn bekend!

winnaar Burgerschaplabs CINOP

De basis leren voor iedereen

CINOP basisvaardigheden

White Paper Een Leven Lang Ontwikkelen

Lees meer over de inzichten van CINOP over Leven lang ontwikkelen

Versterking van de capaciteit van landbouwberoepsonderwijs in Ghana

Onderwijs op basis van leeruitkomsten

Handicap + Studie CINOP

Het implementeren van goede bestuurssystemen in ho instellingen in Mali

Cinop global mali

Docent in het mbo: een dynamisch en veelzijdig beroep

Mbo beroepsbeeld

Leren om te blijven leren – De docent als sleutel tot het onderwijs van de toekomst

Leren om te blijven leren blog cinop

Mbo Onderzoeksdag 2019

Cinop mbo onderzoeksdag 2019

BurgerschapLabs: 15 voorstellen voor beter burgerschapsonderwijs

Cinop burgerschapslabs onderwijs

Onderwijsvernieuwing hogescholen: pilots flexibele deeltijd-leerroutes voor volwassenen

Hoger onderwijs cinop(1)

Praktisch hulpmiddel voor ontwikkeling hybride leeromgeving

Cinop lees meer over het hulpmiddel bij ontwikkeling van hybride leeromgevingen

Samenwerking CINOP en Marian Janssen bij werving Nederlandstalige laaggeletterden (NT1’ers)

CINOP laaggeletterdheid

Aanpak laaggeletterdheid: wat zijn de kansen?

Lees de reactie van CINOP over de Aanpak laaggeletterdheid

De snelheid van technologische ontwikkelingen; feit of fictie?

Technologische vooruitgang cinopk(1)

Kritisch LEREN denken

Webinar kritisch leren denken CINOP

De Ambachtsacademie

Ambachtsacademie cinop

Flexibel onderwijs gaat verder dan persoonlijke dienstverlening

Rgf161017 2246(1)

Leerbehoeften en technologie; op naar het ‘Netflix-model’?

Artificial intelligence cinop(1)

Teamcoachingstraject ROC West-Brabant succesvol afgerond

Logo rocwestbrabant2018

Mbo-docent: een vak apart

Mbo docent een vak apart cinop

Nederlands beroepsonderwijs als het onderwijs van de toekomst?

Cinop beroepsonderwijs

De werkgevers zijn aan zet

Knipsel

Duurzame inzetbaarheid in het MKB op de kaart

Cinop logo mkb nederland

Coöperatie Paars Partnerschap (CPP)

CINOP

ROC West-Brabant klaar voor de toekomst

Logo rocwestbrabant2018

Belang van goede kennis-infrastructuur in het (mbo-)onderwijs

Collegas

CINOP ontwikkelt programma maatschappelijke diensttijd IMC Weekendschool

Lees meer over het programma dat CINOP ontwikkelde voor IMC Weekendschool

Resultaten nationale peiling flexibel onderwijs

4

Kwaliteitsborging Indonesisch politiekorps

Indonesian police cinop1

Stimuleren en borgen van innovatie in je (onderwijs) organisatie

Innovatie

Innoveren vanuit visie: het succes van de Ambachtsacademie

Blog huub ambachtsacademie

Eerste Landelijke Benchmark FlexScan

Lees meer over flexibel onderwijs en de bijbehorende scenarios

Flexibele leerroutes voor 14 hogescholen

Duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt van morgen

arbeidsmarktleren CINOP

Handreiking digitale vaardigheden volwasseneneducatie

Ggg

Rapport Aanpak laaggeletterdheid binnen het sociaal domein

Laaggeletterdaanpak

Hybride onderwijs, hoe dan?!

Webinar Hybride leren

CINOP lanceert vijfde partnerschap tussen ECBO en practoraten

Thumbnail img 20181025 wa0007 2

Trends in het hoger onderwijs binnen Europa

Hoger onderwijs cinop(1)

Flexibel én inclusief onderwijs – kansen voor onderwijsinstellingen

Spiegel op flexibel onderwijs CINOP

Beroepsonderwijs: passend, effectief, onderwijs van hoge kwaliteit

Passendeffectief

‘Klaar voor morgen!’, over breed opleiden op mbo-niveau 2

Spiegel op flexibel onderwijs CINOP

De kracht van de regio en internationalisering in het beroepsonderwijs

Europa dlnrs cinop erasmusplus2(1)

Echt zelforganiserende teams floreren door succeservaringen

CINOP gesprek docent leerling

Deltion College voorloper met cross-over kwalificatie

Van theorie en praktijk naar integrale beroepskennis: Hoe doen studenten dat?

Beroepsonderwijs CINOP

Vindt de sleutel voor de klas van morgen

Sleutelklasvanmorgen

Eerste flitsbezoeken nieuwe stijl ROC Midden Nederland uitgevoerd!

ROC Flitsbezoeken CINOP

Interne communicatie bepaalt het succes van de examenorganisatie

Knipsel(1)

Leven lang ontwikkelen in de sector, branche, bedrijf of instelling

Knipsel

NLQF – wat, waarom en hoe?

Nlqf CINOP