Samenwerking CINOP en Matchcare

Andre van den Eventuin (Matchcare) Ton Geerts (CINOP) bij de ondertekening van de samenwerking

Van denken naar DOEN met de FlexTool – Artikel Vakblad Profiel

FlexTool CINOP 2021

Laaggeletterden zijn niet zielig! | Opinie Trouw

Laaggeletterdheid cinop ecbo trouw 10 september 2021

Online assessor training per dagdeel | Open inschrijving geopend

Assessor training

Ontwikkelpartners FlexTool aan het woord | In gesprek met Albeda-college

Profiel Karin in 't Hout

FlexTool tijdelijk tegen gereduceerd tarief

Inzet van de FlexTool in 2021 in Nederland

Modulair onderwijs Handel & Ondernemen Deltion College

Deltion college cinop 2021

Nieuw trainingsaanbod voor start schooljaar 2021-2022

Hoe ontwikkel en borg je een kwaliteitscultuur in je school/team?

Kwaliteitszorg mbo

Resultaten landelijke Monitor FlexScan mbo schooljaar 2020-2021

Resultaten landelijke Monitor FlexScan

Een verkenning naar de gewenste mate van flexibiliteit bij Zone.college

Een verkenning naar de gewenste mate van flexibiliteit bij Zone.college

Tanzania’s overgang naar hernieuwbare energie ondersteunen door versterking van beroepsonderwijs voor elektriciens

Tanzania

CINOP ondersteunt bij een betere structurering van het Bulgaarse beroepsonderwijs

Terugblik tweede bijeenkomst datacoalitie Student Journey

KOMPAS21 helpt studenten Zone.College-studenten met reflecteren

Succesvolle afronding 1e groep leergang FlexTool

FlexTool CINOP 2021

Versneld bij- en omscholen tijdens en na de coronacrisis – hoe doe je dit?

Training voor duurzaam gewassenbeheer voor Jordaanse landbouw ingenieurs

Crop dusting in Jordan

Sluitingsceremonie van project ‘versterking van de capaciteit van vier landbouwhogescholen in Ghana’

Closing Ceremony NICHE-GHA-270

Aanmelden Flexlab 2021-2022 | Samen bouwen aan flexibel onderwijs

Extra ondersteuning nodig in je examencommissie in de vakantieperiode?

Van start: data-coalitie ‘Student-Journey’ | Met Noorderpoort, Albeda College en saMBO-ICT aan de slag met studentdata

Vragenlijst voor mbo-docenten | Deel je ervaring over spanning in de klas

Handreikingen voor kwaliteitsborging in het mbo

NCP EQAVET

Ontsluit de innovatiekracht van het regionale ecosysteem

Leercultuurscan | In drie stappen zicht krijgen op de leercultuur en verbeteropties

Leercultuurscan cinop 2021 web

Inhuldiging van de rechtswinkel van de University of Legal and Political Sciences of Bamako (USJPB) in Mali

Inzet leercultuurscan startpunt voor professionalisering van medewerkers bij ROC’s

Leercultuur professionalisering

Aangeboden: docenten voor uitbreiding onderwijscapaciteit | Nationaal Programma Onderwijs

Handleiding FlexTool | Zelf aan de slag met de FlexTool

Flextool handleiding cinop 2021

Subsidieaanvraag City Deal Kennis Maken | Onderwijsinstellingen en hun gezamenlijke maatschappelijke opgaven

Maak werk van studentenwelzijn met Nationaal Programma Onderwijs

Datacoalitie Student Journey

Ontwikkelpartners FlexTool aan het woord | In gesprek met ROC Friese Poort

Afbeelding nieuwsbericht flextool

Van denken naar doen met de FlexTool

Drie handreikingen voor kwaliteitsborging in het mbo

Aan de slag met soft skills in het curriculum van Zone.college

Nieuwe masteropleiding voor mbo-docenten: Master of science Senior Docent / Ontwerpen mbo

Masteropleiding mbo docenten

NPO: Volop dilemma’s en kansen!

Ontwikkelen en monitoren van vakbekwaamheid | Aan de slag met een branchekwalificatiestructuur

Friesland College onderzoekt onderwijsaanpak en ontwerpt handvatten

Nationaal Programma Onderwijs: wat past bij je docenten en studenten?

Npo cinop 2021

Workshops ter versterking van de samenwerking tussen de Colombiaanse nationale opleidingsdienst en de beroepssector

Onderzoek vergroten instroom Artsen Verstandelijk Gehandicapten

Onderzoek instroom avg cinop 2021

Lancering nieuw project ter bevordering van seksuele gezondheid van jongeren in vier West-Afrikaanse landen

Ontwikkelpartners FlexTool aan het woord | In gesprek met Alfa-college

Kwaliteitsborging bij Landstede – elke dag een stap vooruit

Leergang | Van denken naar doen met de FlexTool

FlexTool CINOP 2021

6 tips om als examencommissie adequaat te blijven handelen

De staat van het onderwijs 2021 – drie versnellers om de student ècht centraal te zetten

Staat van het onderwijs cinop 2021 web

Docenten van ROC Aventus bepalen visie op Burgerschap met praktijkdilemma’s

Bumpy moments cinop

KOMPAS21 gaat door in 2021!

Kompas21 cinop 2021

Webinar Data Science & Data-ondersteund Onderwijs

Data onderwijs webinar cinop

Opstellen van ontwerpprincipes bij Aventus voor nieuwe kwaliteitsdossiers

Ontwerpprincipes aventus april cinop

Design Thinking als instrument voor cursusontwikkeling agri-business in Oeganda

Design Thinking in Uganda

FlexScan helpt ROC Friese Poort bij vormgeven Programma Flexibel Onderwijs

ROC Friese Poort FlexScan

Praktische hulp bij examinering op afstand in het beroepsonderwijs

Mbo examens trainingen cinop

Scan ‘LLO doen we zo’

Llo scan cinop

De ontwikkeling van Virtual Reality-trainingsscenario’s in samenwerking met landbouwhogescholen in Ghana

VR project Ghana

Terugblik interactieve verdiepingssessie ‘Onderwijsontwerp flexibel onderwijs’

Verdiepingssessie cinop 2021

Benutten van inzichten uit wetenschap in 3e bijeenkomst FlexLab 2020-2021

Flexibilisering

Ontwerpkaders voor flexibel onderwijs bij Drenthe College

Ontwerpprincipes drenthe college cinop

Leergang | Van denken naar doen met de FlexTool

Leergang flextool cinop

Vandaag officiële lancering MBO Connect | Eerste online community voor en door mbo-professionals

Mbo connect logo

Terugblik interactieve sessie ‘Visie en strategie flexibel onderwijs’

Nieuwe branchestandaarden en toetsmatrijs voor Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL)

Stl klantcase cinop 2021

Twee workshops ter stimulering van de gendergelijkheid in Ghana

Impression of the workshops

Eén loket voor het werken in het onderwijs in Noord- en Midden-Limburg

Leraar in limburg 2021 cinop

Fontys op weg naar flexibel onderwijs voor de lerende professional

Het versterken van de positie van kwetsbare jongeren door trainingen en stages in Mosul

Sessie Beroepsnormen ontwikkelen met KMO's

Story telling – Een overtuigend internationaal stageverslag als inspiratie voor het bedrijfsleven

Story telling stageverslag

Binnenkort ook mechanisch onderwijs voor vier onderwijsinstellingen in Ghana

Data-coalitie ‘Student-Journey’ | Samen met Noorderpoort, Albeda College en saMBO-ICT aan de slag met studentdata

Toekomstbeelden flexibel onderwijs bij Hanzehogeschool Groningen

Nieuwe koers en kaders voor Nova Startcollege

Nog eens 75 IMCoaches ontvangen Europass Vrijwilligerscertificaat

Imcoach uitreiking cinop

CINOP klantonderzoek 2020

(Online) trainingen Pedagogisch didactisch handelen in afstandsonderwijs

Terugblik bijdrage CINOP aan Erasmus+ | In gesprek met drie bevlogen collega’s

Webinar Leven Lang Ontwikkelen in het mbo

Webinar

Wat heeft 2020 ons geleerd?

Ton Geerts nieuwe directeur CINOP

Ton Geerts

Ontwikkelen van 21ste-eeuwse vaardigheden bij Bouwkeet – De makerspace voor tieners

Bouwkeet cinop 2020

Leren in hybride vorm, hoe pak je dit ontwerpvraagstuk aan?

Netwerk Breed opleiden Niveau 2 | editie 2021

CINOP helpt UNESCO-UNEVOC bij gendergelijkheid in technisch beroepsonderwijs

1 Miljoen MDT-subsidie voor IMCoach

Imcweekendschool cinop uitreiking

Hoe onderzoek naar data-inzet bij Fontys Hogeschool ICT gaat helpen studenten op te leiden tot betere ‘self regulated learners’

Gefundeerd praktijkgestuurd leren bij Dulon College en ’s Heeren Loo

Lars werkt in de praktijk cinop

Best practice CINOP bij het (her)inrichten van examinering voor een Leven Lang Ontwikkelen bij Curio

ROC Friese Poort FlexScan

(Online) training Ontwerpprincipes flexibel onderwijs bij Windesheim

Hoe datavolwassen zijn onderwijsinstellingen in Nederland? | Marktanalyse mbo, hbo en wo

Jaaroverzicht: Landbouw-TVET in Ghana

Een verloren mbo-jaar?

Een verloren mbo jaar cinop

Onderwijskundige vragen over online leren? Bel de CINOP Helpdesk

Start van de bouw van de ISDB incubator in Mozambique

Mijlpaal: IMCoach viert deze maand de start van het 200e IMCoach-traject

Imweekendcoach

Vier nieuwe meesters voor de slagersbranche

Take-off opleiding Steward(ess) bij ROC van Amsterdam

CINOP werkt aan ondernemerschapskansen voor jongeren in Koerdistan, Irak

Studytube en CINOP starten strategische samenwerking

Extra toezicht ondermijnt kwaliteit hoger onderwijs

Ontwikkelen van een branchekwalificatiestructuur voor Omgevingsdienst NL

“Helft scholen slaagt voor ‘corona-examen’”

Huub Dekkers | CINOP

Onderwijsinstellingen opgelet | Op zoek naar een (aanvullend) studie- of stageproject voor studenten?

logo maatschappelijke diensttijd

CINOP staat Politieacademie bij | Ontwikkelen kwalificatiedossiers Politieacademie

Webinar Hybride onderwijs

Alfa-college herijkt examenorganisatie tijdens coronacrisis

Teamkracht bij Deltion college – Op weg naar een lerende organisatie

Deltion lerende organisatie

Toekomstscenario’s voor het beroepsonderwijs

Onderwijstoekomstscenario's

Scholing werkt! Benut de regeling NL leert door!

NL_leert_door_CINOP

Whitepaper Beoordelen en examineren in het mbo in tijden van corona

Examinering_is_van_ons_allemaal_Albeda_College

Haal achterstanden door de coronacrisis snel en met subsidie in

Leren in tijden van COVID-19: online didactische training voor PPS, Indonesië

Onderwijs op maat: nieuwe opleidingsaanpak voor volwassenen in de zorg

Veranderkracht van onderwijsteams in crisis: leren door reflectie

Veranderkracht van onderwijsteams in crisis

Beroepsonderwijs bezorgd: online lesgeven vraagt andere rol van docent

Onderwijstoekomstscenario's

Webinar ‘Op naar een goede herstart van het mbo’

een goede herstart voor het mbo

Grootste zorgen beroepsonderwijs over stage-/bpv-plekken

CINOP_toekomstscenarios

Naar een duurzame economie; hoe we lerend uit de corona-crisis kunnen komen

Hebben we meer vrouwen nodig aan de ontwerptafel?

Flexibel onderwijs is niet per definitie slecht onderwijs, in tegendeel

Webinar 21ste eeuwse vaardigheden, júíst nu!

Profiel Karin in 't Hout

Inhaalprogramma onderwijsachterstanden: zet impact centraal

Leerlingendaling in het VO | Subsidie voor een toekomstplan in de regio

De 5 grootste zorgen van het beroepsonderwijs na corona

Blog scenario's beroepsonderwijs

Whitepaper: Leven Lang Ontwikkelen ná de crisis

Profiel Karin in 't Hout

Kwart mbo’ers negatief over keuzedelen in JOB-monitor; wat werkt wèl?

Resultaten Job monitor

Versterken van de kwaliteit van schoolexamens op het Maerlant College

Examinering op orde, nu èn later: hoe pak je dat goed aan?

Interview alie kamphuis

Webinar Formatief handelen: grip houden op de ontwikkeling van studenten

Kennisclip: studenten stimuleren in online leeromgeving

Anderhalvemeteronderwijs in tijden van corona: welke lessen kunnen we leren van flexibiliseringspioniers in het beroepsonderwijs?

Curio: project Examinering, certificering en diplomering voor 12-67 jaar

Een leven lang ontwikkelen bij Curio

Flexpraktijk Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

Examinering is van ons allemaal

Examinering_is_van_ons_allemaal_Albeda_College

Webinar ‘Anders’ toetsen en examineren: Toegankelijk en flexibel

Foto bij het webinar anders toetsen en examineren

Hoe lokale uitvindingen in medische apparatuur de Ethiopische gezondheidszorg verbeteren

Johan Cruijf College werkt met behulp van de FlexScan aan flexibel leerarrangement

Objectief observeren moet je leren

Praktisch hulpmiddel voor ontwikkeling hybride leeromgeving

CINOP gesprek docent leerling

Flexpraktijk Summa College

Online training: Verantwoord hanteren van CGI bij (school)examineren

Veranderkracht van onderwijsteams in crisis: hoe zorg je dat die kracht blijft?

Waar krijg jij energie van? Professionele ontwikkeling met Sterke Punten training

Coronavirus – impact, creatieve oplossingen en hulp

Digitaalleren cinop

KOMPAS21: uitbreiding en koppeling aan het onderwijsaanbod

Samenwerken aan onderwijskwaliteit

Quickscan WerkLab Rijk van Nijmegen | aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt studenten+

Quickscan WerkLab Rijk van Nijmegen

Professionaliseren van decentrale examencommissies bij Landstede mbo

Landstede mbo

Met FlexScan naar koersdocument flexibilisering bij Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Formatief handelen op het CITAVERDE college (vmbo)

Flexpraktijk Friesland College CIOS

Flexpraktijk Friesland College

Flexibilisering hoog op kwaliteitsagenda binnen ArtEZ

Concreet toekomstbeeld flexibilisering bij Hanze Hogeschool Groningen

Leerlingen van de Bossche vakschool op bliksemstage bij CINOP

Bliksemstage bij CINOP

Passend opleidingstraject voor jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt bij Mbo Rijnland college Start-Up

World Economic Forum 2020: in 10 jaar 1 miljard mensen om- en bijscholen

CINOP ondersteunt UNESCO UNEVOC bij onderzoek naar gendergelijkheid in beroepsonderwijs

Flexpraktijk ROC Nijmegen

Flexpraktijk ROC Nijmegen

Curriculumontwikkeling: routekaart en stappenplan

Cinop routekaart

Het nieuwe ‘Passerelle’-programma is gelanceerd in Benin!

The Passerelle project

Flexpraktijk Fontys Hogeschool ICT

Flexpraktijk Fontys Hogeschool ICT

Campagne #NOBULLSHIT voor burgerschapsonderwijs

Hackathon

Project Dwarsverbinden in de Regio

Project Dwarsverbinden in de Regio

Flexpraktijken: in gesprek met flexibiliseringspioniers in het beroepsonderwijs

Flexpraktijk Windesheim

ECBO start nieuw project: ‘Aan de slag met Diversiteit en Inclusie’

Modernisering en professionalisering van het hoger onderwijs in Mali

Professionalisering onderwijs Mali

De Ghanese raad van Verpleeg- & Verloskunde bezoekt Nederland om meer te weten te komen over digitaal toetsen

Aan de slag met verbeteren PTA’s

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de docent van de toekomst?

Inspiratiesessie SkillsTown - CINOP

Maakt breed opleiden studenten echt aantrekkelijker voor de arbeidsmarkt?

Hoe scholen we effectief 120 miljoen mensen om/bij? (binnen drie jaar)

Digitale leerplatforms als totaaloplossing?

Het versterken van de Chittagong Port Authority Training Institute (CPATI) in Bangladesh:

CINOP global Bangladesh

Design Thinking bij het Horizon college

Hogeschool Zuyd: Succesvol Studeren

Hogeschoolzuyd

Duurzaam inzetbare medewerkers cruciaal voor bedrijven

CINOP expert partner bij vormgeving flexibele onderwijsprogramma’s

55 jongeren ontvangen als eerste het Europass certificaat als IMCoach

Uitreiking van de IMCoach certificaten

Webinar KLASSE!

KLASSE! webinar

CINOP Intervisiespel 2019

CINOP Intervisiespel 2019

CINOP draagt bij aan nieuw UNESCO-UNEVOC BILT-project

UNESCO-UNEVOC BILT Project

Flexibel en toekomstgericht onderwijs bij Syntra met de FlexScan

CINOP inzet flexscan met stuurgroep

Curriculumvernieuwing bij het Groene Lyceum

Cinop groene lyceum

Modern werkgeverschap: samen zoeken naar het beloningsbeleid van morgen

Teamwork cinop blog

Met KOMPAS21 zicht op je talent

Kompas21 CINOP BASISVAARDIGHEDEN

Zes pijlers voor het succesvol werken aan onderwijskwaliteit

Samenwerken aan onderwijskwaliteit

Instrumentkaart aanpak onderwijslogistieke vraagstukken in mbo-teams

Cinop overleg

Brede inzet FlexScan bij Fontys hogeschool

Flexibilisering Fontys CINOP

FlexScan: waar staat je school?

Persbericht: unieke gezamenlijke oproep voor aanpak basisvaardigheden

Petitie laaggeletterdheid CINOP

FlexScan voor een gezamenlijke aanpak op flexibel onderwijs

FlexScan publicatie CINOP

De implementatie van een nieuw curriculum voor de afdeling Verloskunde van Semara University

Midwifery(1)

Project Campus Mali in beeld

Ouindinda CINOP Mali

De Leven Lang Leren labs

Minister leven lang leren labs CINOP

BurgerschapLabs: de winnaars zijn bekend!

winnaar Burgerschaplabs CINOP

De basis leren voor iedereen

CINOP basisvaardigheden

White Paper Een Leven Lang Ontwikkelen

Lees meer over de inzichten van CINOP over Leven lang ontwikkelen

Versterking van de capaciteit van landbouwberoepsonderwijs in Ghana

Onderwijs op basis van leeruitkomsten

Handicap + Studie CINOP

Het implementeren van goede bestuurssystemen in ho instellingen in Mali

Cinop global mali

Docent in het mbo: een dynamisch en veelzijdig beroep

Mbo beroepsbeeld

Leren om te blijven leren – De docent als sleutel tot het onderwijs van de toekomst

Leren om te blijven leren blog cinop

BurgerschapLabs: 15 voorstellen voor beter burgerschapsonderwijs

Cinop burgerschapslabs onderwijs

Onderwijsvernieuwing hogescholen: pilots flexibele deeltijd-leerroutes voor volwassenen

Hoger onderwijs cinop(1)

Samenwerking CINOP en Marian Janssen bij werving Nederlandstalige laaggeletterden (NT1’ers)

CINOP laaggeletterdheid

De snelheid van technologische ontwikkelingen; feit of fictie?

Technologische vooruitgang cinopk(1)

Kritisch LEREN denken

Webinar kritisch leren denken CINOP

De Ambachtsacademie

Ambachtsacademie cinop

Flexibel onderwijs gaat verder dan persoonlijke dienstverlening

Rgf161017 2246(1)

Leerbehoeften en technologie; op naar het ‘Netflix-model’?

Artificial intelligence cinop(1)

Mbo-docent: een vak apart

Mbo docent een vak apart cinop

Nederlands beroepsonderwijs als het onderwijs van de toekomst?

Cinop beroepsonderwijs

De werkgevers zijn aan zet

Knipsel

Duurzame inzetbaarheid in het MKB op de kaart

Cinop logo mkb nederland

Coöperatie Paars Partnerschap (CPP)

ROC West-Brabant klaar voor de toekomst

Logo rocwestbrabant2018

Belang van goede kennis-infrastructuur in het (mbo-)onderwijs

Collegas

CINOP ontwikkelt programma maatschappelijke diensttijd IMC Weekendschool

Lees meer over het programma dat CINOP ontwikkelde voor IMC Weekendschool

Resultaten nationale peiling flexibel onderwijs

4

Kwaliteitsborging Indonesisch politiekorps

Indonesian police cinop1

Stimuleren en borgen van innovatie in je (onderwijs) organisatie

Innovatie

Innoveren vanuit visie: het succes van de Ambachtsacademie

Blog huub ambachtsacademie

Eerste Landelijke Benchmark FlexScan

Flexibele leerroutes voor 14 hogescholen

Duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt van morgen

arbeidsmarktleren CINOP

Handreiking digitale vaardigheden volwasseneneducatie

Ggg

Rapport Aanpak laaggeletterdheid binnen het sociaal domein

Laaggeletterdaanpak

Hybride onderwijs, hoe dan?!

Webinar Hybride leren

CINOP lanceert vijfde partnerschap tussen ECBO en practoraten

Thumbnail img 20181025 wa0007 2

Trends in het hoger onderwijs binnen Europa

Hoger onderwijs cinop(1)

Flexibel én inclusief onderwijs – kansen voor onderwijsinstellingen

Spiegel op flexibel onderwijs CINOP

Beroepsonderwijs: passend, effectief, onderwijs van hoge kwaliteit

Passendeffectief

‘Klaar voor morgen!’, over breed opleiden op mbo-niveau 2

Spiegel op flexibel onderwijs CINOP

De kracht van de regio en internationalisering in het beroepsonderwijs

Europa dlnrs cinop erasmusplus2(1)

Echt zelforganiserende teams floreren door succeservaringen

CINOP gesprek docent leerling

Van theorie en praktijk naar integrale beroepskennis: Hoe doen studenten dat?

Beroepsonderwijs CINOP

Vindt de sleutel voor de klas van morgen

Sleutelklasvanmorgen

Interne communicatie bepaalt het succes van de examenorganisatie

Knipsel(1)

Leven lang ontwikkelen in de sector, branche, bedrijf of instelling

Knipsel

NLQF – wat, waarom en hoe?

Nlqf CINOP