21ste-eeuws leren

We werken en leven in de 21ste eeuw. Maar leren we ook op een 21ste-eeuwse manier? Bij CINOP en ECBO werken we aan professionalisering en onderwijsinnovaties met docenten, onderwijsteams en management. Onze dienstverlening is gefundeerd, praktijkgericht en op maat, waarbij we vaak in langer lopende trajecten samen optrekken met scholen. Zie ook het overzicht van bouwstenen voor 21ste-eeuws leren:

Bouwstenen praatplaat 21ste eeuws leren ontwikkeling van docenten teams en organisaties

Samen optrekken

CINOP en ECBO gaan voor leren met impact. In duurzame partnerschappen met scholen en onderbouwd vanuit wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen. Op basis van de bouwstenen ontwerpen we samen met scholen een traject dat inspeelt op vraagstukken die we met studenten en docenten formuleren. We monitoren daarbij ook de impact van het traject. Onze onderzoekers en adviseurs werken en denken graag met u mee!

21ste-eeuws leren: waarom en wat?

Studenten worden in het beroepsonderwijs opgeleid van jonge burger tot beginnend beroepsprofessional. De relevantie van brede vorming blijkt uit verschillende ontwikkelingen: zowel op de arbeidsmarkt (zoals automatisering en flexibilisering) als in de samenleving (zoals globalisering en individualisering).
Brede vorming helpt studenten en werkenden om weerbaar en wendbaar te zijn. In het beroepsonderwijs komt die brede vorming terug in 21ste-eeuwse vaardigheden, burgerschap en LOB.

Hybride leren en design thinking

Aandacht voor nieuwe, aan belang winnende vaardigheden is nodig om jongeren adequaat voor te bereiden op de toekomst. Dat vraagt aanpassingen in het curriculum. Maar dat niet alleen. In de aanpak van het onderwijs verschuiven accenten. Naast kennisoverdracht wordt het begeleiden van studenten in het leerproces steeds belangrijker. Die leerprocessen krijgen een meer actief karakter en gaan gepaard met vakoverstijgende projecten binnen en buiten school, met benutting van alle ICT-mogelijkheden.

Dat vraagt om vernieuwingen in het onderwijs, op het niveau van docenten, teams en organisatie. Als het geloof er is dat hybride leeromgevingen voor studenten goed werken (een combinatie van kennis, simulatie, praktijk en reflectie), dan is dat een sterk uitgangspunt voor de wijze waarop scholen zichzelf ontwikkelen. Daarom is onze dienstverlening gestoeld op de uitgangspunten van hybride leren en design thinking.

Gerelateerde artikelen

Duurzamer onderwijs – trends en ontwikkelingen | Artikel vakblad Profiel

KOMPAS21 helpt studenten Zone.College-studenten met reflecteren

Aan de slag met soft skills in het curriculum van Zone.college