Christine Clement

Naam afbeelding

Christine is een ondernemende consultant en onderzoeker. Het versterken van de communicatie tussen mensen loopt als rode draad door haar werk. Als bruggenbouwer legt zij graag verbindingen tussen thema's, mensen en organisaties op basis van win-win-win.

Zij is communicatief en strategisch sterk en heeft een vlotte pen. Creatief in het opstarten en leiden van innovatieve pilot-projecten, zoals het ontwikkelen en onderzoeken van (inter)nationaal inzetbare onderwijsmethodieken voor ministeries, gemeenten of de Europese commissie.

Als (gepromoveerd) taalkundige, ligt haar focus met name op taal; maar ook andere kernvaardigheden en burgerschap behoren tot haar werkterrein, met name in verband met volwasseneneducatie, speciaal onderwijs en hoger onderwijs.

Christine Clement
Managing consultant
06-22464256
Twitter
Linkedin
Zoeken

Socialize met CINOP