Geerjanne den Hartog

Naam afbeelding

Geerjanne is een daadkrachtige, ondernemende adviseur. Met veel enthousiasme werkt zij aan uiteenlopende opdrachten op het gebied van leven lang leren, flexibilisering en examinering. Zij is werkzaam in het mbo en hbo, voor zowel bekostigde als niet-bekostigde instellingen.
 
Daarnaast is Geerjanne goed thuis in de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en begeleidt zij (branche)organisaties op het gebied van opleidingsvraagstukken. Ook geeft ze graag advies over de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Ze weet zich snel aan te passen aan een nieuwe organisatie; daarbij heeft zij oog voor formele en informele processen.

Geerjanne den Hartog
Consultant
06-10970911
Twitter
Linkedin
Zoeken

Socialize met CINOP